Správy RTVS
Správy RTVS

Glosy týždňa od renomovaných autorov

Glosy týždňa od renomovaných autorov
Glosy týždňa vysielame každú sobotu už piaty rok. O umení a živote v minulých rokoch premýšľalo a rozprávalo takmer dvadsať osobností kultúrneho života. Tento rok ich bude osem: Zuzana Bartošová, Mila Haugová, Daniela Kapitáňová, Alena Sabuchová, Silvester Lavrík, Daniel Pastirčák, Peter Prokopec a Daniel Salontay. Osem autorov, osem pohľadov na svet, umenie, kultúru a život - v premiére každú sobotu o 8.40 a v repríze v stredu o tri štvrte na osem. V Rannom ladení v Rádiu Devín.

⁎⁎⁎

Peter Prokopec: O mletí

Daniel Pastirčák: Horiace svetlá

Mila Haugová: Vybrúsiť surové drahokamy skutočnosti na čistý ligot básne

⁎⁎⁎
⁎⁎⁎