Tour de France 2022
Tour de France 2022

Mediálne podpory a spolupráca

Mediálne podpory a spolupráca

Rádio DEVÍN je programová služba RTVS, ktorá dáva priestor umeleckým, literárno-dramatickým, umeno-vedným rozhlasovým útvarom, ako aj hudobným žánrom nekomerčného typu.

Rádio DEVÍN je prvým a jediným slovenským rádiom, ktoré je profilovo zamerané na umenie a kultúru. V jeho programovej štruktúre nájdete literatúru, rozhlasové hry a fíčre, diskusie, klasickú hudbu, operu, jazz, experimentálnu hudbu a pod. V prúdovom - živom - vysielaní Rádio DEVÍN informuje o spoločensko-kultúrnom dianí, komentuje ho, hodnotí ho a recenzuje ho. Je určené poslucháčom náročnejším na obsah a uchopenie témy, ktorí myslia kriticky, slobodne a zaujímajú sa o kultúru a umenie.

Pozrite si prehľadnú ponuku programovej a mediálnej podpory Rádia DEVÍN:

Programové podpory (PDF, 2.5MB)


Logá RTVS
vrátane loga Rádia DEVÍN aj s dizajn manuálom na stiahnutie: https://www.rtvs.org/loga-rtvs


Tipy do Newslettra RTVS: Kultúra a umenie zasielajte na adresu: newsletter_kultura@rtvs.skFoto: web

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame