Glosa týždňa Daniely Kapitáňovej: Ach, tie príklady...

Glosa týždňa Daniely Kapitáňovej: Ach, tie príklady...

: Glosa týždňa v premiére každú sobotu o 8.40 a repríze vždy v stredu o 7.45 v Rannom ladení.

Daniela Kapitáňová si vo svojich glosách všíma javy, ktoré patria do našej každodennosti, ale nevšímame si ich. A preto je dobré, že nás na ne upozorní. Napríklad na príklad, či príklady v našich učebniciach.

Ach, tie príklady...

Kto zažil základnú školu za socializmu, určite si pamätá školské príklady, či už z matematiky alebo cudzích jazykov. Vždy a všade sa pracovalo a pracovalo a pracovalo. „Družstevníci osiali 1 lán pšenice, ktorý mal rozmery 90 x 240 metrov. Z koľkých metrov štvorcových budú zberať družstevníci obilie pri žatve?" Alebo: "Pionieri si dali záväzok, že do zberu odovzdajú 350 kg starého papiera. Svoj záväzok prekročili o 1/5. Koľko kg papiera odovzdali pionieri do zberu?"

Neviem ako iným, ale mne natoľko splynuli údernícke texty s počtami, že mi ani nenapadlo, že by mohli mať nejakú súvislosť s reálnym životom. Až s úžasom podobným šoku som zistila, že veľkosť koberca do izby sa vyráta tým istým spôsobom, ako veľkosť družstevného lánu.

Iný príklad: Na hodinách ruského a neskôr nemeckého jazyka sme pravidelne chodili na návštevy do Jednotných roľníckych družstiev (Kollektivnoje choziajstvo a Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft), ale vysvetliť cestu od stanice k hotelu som ani v jednom jazyku nedokázala.

Možno niekedy vtedy som si začala uvedomovať farbosleposť ideológie.

Na rozdiel od tých predchádzajúcich - teraz urobím skok do súčasnosti - kde už pomaly aj jazyk mal mozole od práce, sa v týchto novodobých učebných príkladoch nepracuje vôbec. Nikdy. Zásadne. Dnešné malé deti na hodinách matematiky spravidla dostávajú a rozdávajú darčeky. Podľa frekvencie slova dar by mimozemšťan mohol usudzovať, že detstvo má len štyri obdobia: Vianoce, narodeniny, meniny a triedne oslavy, pričom celé pozostáva z počítania a porovnávania darčekov, resp. z merania baliaceho papiera a stužiek.

Pri výučbe cudzích jazykov, aby som nepreháňala, mám odskúšané len internetové kurzy angličtiny, sa zase zásadne chodí na dovolenky, do kina a takmer v každom cvičení na párty. Obľuba príkladov s párty sa vyrovná obľube voľakedajších matematických príkladov so zberom papiera. „Ktorým minulým časom vyjadríte, že ste chceli ísť na párty, ale museli ste ostať doma?" alebo: „Preložte, že v prípade pekného počasia bude párty na záhrade." A moja obľúbená: „Mal som pokazený celý víkend, lebo Chris zrušil sobotnú párty."

Je možné, že v dnešnom svete preplnenom informáciami, nie sú slovné a jazykové príklady také dôležité, ako boli voľakedy, ale asi by sme si mali byť vedomí, že slovo príklad má stále dva významy. Jeden je ten spomínaný školský, ale ten dôležitejší je príklad ako vzor. Myslenia, správania a schopnosti vnímať všetky farby spektra.Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame