Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Články / Rozhlasová tvorba

Rozhlasová hra: L. N. Tolstoj / Vojna a mier 1–3

Rozhlasová hra: L. N. Tolstoj / Vojna a mier 1–3

V troch častiach prinášame prvýkrát v histórií Slovenského rozhlasu dramatizáciurománovej epopeje Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier. Rozhlasová inscenáciavznikla na podklade pôvodnej dramatizácie ...

Dobré stránky

Dobré stránky

Vidieť život z lepšej stránky, to je umenie...

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame