Farebný november v Rádiu Devín

Farebný november v Rádiu Devín

Rádio Devín v novembri reaguje na tradičné sviatočné dni, ale aj na aktuálne témy súčasného diania v kultúre, umení a spoločnosti. „Vysielanie v duchu myšlienky Farebného novembra v Rádiu Devín obsiahne hĺbavú atmosféru Sviatku všetkých svätých, zvýšené množstvo reflexie literatúry pri odraze Bibliotéky 2023, ale aj angažované tóny spolupráce s festivalmi Jeden svet a Festival slobody pod pyramídou,“ priblížila Zuzana Belková, intendantka Rádia Devín.

„Je tam ešte niekto? Kultúru nesmieme uprieť nikomu“ - to bol názov diskusie o inklúzii na našej kultúrnej scéne, ktorú sme v priamom prenose vysielali z MFDF Jeden svet 2023. Záznam diskusie o tom, prečo je dostupnosť umenia životne dôležitá a akú podobu má inklúzia v slovenskej kultúre si môžete vypočuť na našej webstránke.

V súvislosti s aktuálnym ročníkom Bibliotéky ako podujatia zameraného na prezentáciu knižnej produkcie smerom k širokej verejnosti uvedie Rádio Devín v dňoch 8. až 10. novembra vždy o 17:00 špeciály formátu Ars litera. Koncipujeme ich ako stretnutia s viacerými domácimi i zahraničnými autormi prezentujúcim svoju produkciu na tohtoročnej Bibliotéke.

14. novembra o 19.00 paletu novembrovej ponuky vo vysielaní Rádia Devín obohatí Večerný slávnostný program Festivalu slobody pod pyramídou, ktorý pripravuje Ústav pamäti národa v spolupráci s Rádiom Devín. V téme reflexie spoločenských tém z nedávnej minulosti budeme pokračovať aj o 22.00 v Dramatickom Rádiu Devín v rozhlasovej hre Evy Borušovičovej Všetci ľudia budú bratia zo seriálu Milénium. V stredu 15. novembra od 10:00 do 12:00 v priamom prenose z Komorného štúdia Slovenského rozhlasu opäť zaznie diskusia v rámci Festivalu slobody pod pyramídou, prerušená o 10:40 rozhlasovou hrou Michaely Materákovej Varič, Džony, jeho babka a národný poklad zo seriálu Dozvuky Nežnej. Vypovedá o 90. rokoch o nacionalizme, ktorý vytryskol vo svojej hrubej a primitívnej forme, ale aj o inom fenoméne tej doby - epidémii drogovej závislosti. Oba tieto motívy sa spojili v jednom, možno trochu bizarnom príbehu.

Podrobný program Festivalu slobody pod pyramídou.

Farebný november vo vysielaní Rádia Devín nadobudne 17. novembra slobodné tóny tematických väzieb na Deň boja za slobodu a demokraciu. O 13:30 vo formáte Hudba.sk odvysielame komornú hudbu tichých odporcov neslobody Romana Bergera, Vladimíra Bokesa a Juraja Beneša. O 18:00 budú v relácii Jazz na programe budú vybrané čísla z koncertov Bratislavských jazzových dní z októbra 1989 (napríklad James Blood Ulmer, Cassandra Wilson, Jack McDuff), ilustrujúce, že jazz ako umenie symbolizujúce slobodu bol prítomný aj v komunistickom Československu a nepriamo sa podieľal na „temperovaní“ mysle ľudí uväznených v totalitnom režime, ale túžiacich po slobode. O 19:00 v Koncertnom Rádiu Devín zaznie 3. abonentný koncert 95. sezóny Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Na programe sú diela Paula Dukasa Učeň čarodejníka, symfonické scherzo, Mauricea Ravela Koncert pre klavír a orchester G dur a Faustovská symfónia, S.108 Franza Liszta. Účinkujú Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd, dirigent, Ryan Martin Bradshaw, klavír, Peter Berger, tenor, Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala, zbormajster.

O 21:45 odvysielame v rámci Dramatického Rádia Devín premiérovú rozhlasovú hru Scarlett Čanakyovej Potrebujem sa nadýchnuť z cyklu Bludisko - viac informácií o seriáli.

Foto/zdroj: pexels

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame