Dramatický seriál Bludisko

Dramatický seriál Bludisko

V roku 2019 pripravila dramaturgia Ododboru literárno-dramatickej výroby cyklus príbehov venovaných výročiu Nežnej revolúcie s názvom Čakanie na Nežnú. Malé intímne príbehy z pera súčasnej špičky rozhlasových autorov odrážali vzťahy a postoje ľudí na pozadí príchodu spoločenských zmien.

Nakoľko séria zarezonovala u poslucháčov i odbornej verejnosti, vznikla v dramaturgii idea zmapovať po desaťročiach dejinné a spoločenské udalosti, ktoré prichádzali po revolúcii a tak vznikli postupne ďalšie dva cykly:
Dozvuky Nežnej - mapujúc 90. roky
Milénium - príchod nového tisícročia

Na konci roka 2023 prichádzame s novou sériou, ktorá ukončí dejinné mapovanie našej nedávnej minulosti s adekvátnym názvom Bludisko. Autori boli oslovení, aby sa venovali dobe posledných 12 rokov. V novej sérii sa predstaví 7 premiérových príbehov z pera autorov mladšej a strednej generácie. Napriek tomu, že téma nebola primárne určená a bolo na autoroch, ktorý časový úsek z daného obdobia si vyberú, väčšina, asi prirodzene, venovala pozornosť pandémii, ktorá bola niečím, s čím sme sa generačne nestretli, s čím sa každý musel nejako vyrovnať a ovplyvnilo to osudy a životy takmer každého človeka.

Premiérové časti seriálu prinášajú jedinečné príbehy, ktoré odrážajú bežné problémy a výzvy, s ktorými sa stretávame v každodennom živote. Seriál otvára témy ako samota, vzťahy, zdravotné krízy či hľadanie vlastnej identity v období neistoty. Každý príbeh je navrhnutý tak, aby diváka nielen zabavil, ale aj prinútil zamyslieť sa nad životnými hodnotami a osobným rastom. Dramaturgia seriálu zabezpečuje, že každá časť bude jedinečná svojou atmosférou a spracovaním.

Dramatický seriál Bludisko v Archíve EXTRA:

10. 11. 2023 Daniela Kapitáňová: Hrdlička - na vypočutie

17. 11. 2023 Scarlett Čanakyová: Potrebujem sa nadýchnuť - na vypočutie

24. 11. 2023 Laco Kerata: Tri sestry v éteri - na vypočutie

1. 12. 2023 Barbora Kardošová: Prípitky - na vypočutie

8. 12. 2023 Michaela Materáková: Keby Barbie bola skutočná žena - na vypočutie

15. 12. 2023 Tereza Križková: Päť balónov šťastia - na vypočutie

22. 12. 2023 Eva Borušovičová: Riedky svet - na vypočutie

Foto/zdroj: Midjourney bot

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame