Zeljenka 3:45 - 15 sláčikových kvartet Ilju Zeljenku

Zeljenka 3:45 - 15 sláčikových kvartet Ilju Zeljenku

Celodenný program v stredu 21. 12. 2022 v Rádiu Devín.

V roku 2016 sa zrodil projekt Rádia Devín s cieľom obohatiť archív Slovenského rozhlasu. Hlavným predmetom projektu sa stal komplet štúdiových nahrávok sláčikových kvartet popredného slovenského skladateľa Ilju Zeljenku - predstaviteľa slovenskej avantgardy po 60. roku. V spolupráci so sláčikovým kvartetom Mucha Quartet sme v nasledujúcich rokoch na pôde Slovenského rozhlasu postupne zaznamenali všetkých 15 sláčikových kvartet z kompozičnej dielne Ilju Zeljenku. Celý projekt sa podarilo donahrávať a uzavrieť  na jeseň v roku 2022.

Z jednej idei sa zrodilo niekoľko ďalších nápadov - ako podporiť tento významný počin a priniesť ho poslucháčom Rádia Devín. Rozhodli sme pripraviť Zeljenkovský maratón, ktorého súčasťou nebude len možnosť vypočuť si celý projekt 15 sláčikových kvartet a zároveň si pripomenúť 90. nedožité narodeniny Ilju Zeljenku.

Vybrali sme pre túto príležitosť deň Zeljenkovho narodenia, tri dni pred Vianocami s priam magickým dátumom 21. 12. 2022. Projekt nesie názov „Zeljenka 3:45“ - tri hodiny a štyridsaťpäť minút totiž trvá kompletné vypočutie všetkých 15 sláčikových kvartet Ilju Zeljenku, v rátane jeho najznámejšej skladby Musica Slovaca.

Zeljenkovu skladateľskú osobnosť pripomenieme poslucháčom aj prostredníctvom celodenného programu vo vysielaní:

V relácii Ars Musica o 10:00 sa bude redaktor Tomáš Boroš rozprávať s členmi sláčikového kvarteta Mucha Quartet o nahrávaní celého projektu a o tvorbe Ilju Zeljenku. Hosťom relácie bude aj hudobný režisér Mirko Krajči, ktorý sa na celom nahrávaní podieľal.

Maratón zo Zeljenkových kvartet bude rozdelený do štyroch blokov, prvé sláčikové kvartetá si poslucháči vypočujú v relácii Ars Musica a následne v blokoch o 13:40; 15:40 a 17:40.

Prvý blok o 9:50 uvedie jedna z vybraných básní Ilju Zeljenku v interpretácii Martina Hubu s dramaturgickým výberom redaktorky Evy Reiselovej - viac o cykle Verše.

Počas dňa si budú môcť poslucháči vypočuť dve rozhlasové hry, do ktorých vytvoril hudbu Ilja Zeljenka: o 12:00 Irving Stone: Smäd po živote (z roku 1961), o 21:30 Dobroslav Chrobák: Drak sa vracia (z roku 1972).

O 14:40 Rádio Devín odvysiela reprízu relácie Hudobné vrstvenie. Výber myšlienok o hudbe a spoločnosti zo súborného vydania literárneho diela Ilju Zeljenku Rozhovory a texty (2018) pripravil Andrej Šuba. Číta Robert Roth.

O 16:40 zaznie pásmo archívnych výpovedí Ilju Zeljenku o jeho tvorbe a živote, o hudbe a umení - koláž Zeljenkových skladieb z rozhlasovej fonotéky s použitím úryvkov z cyklu relácií Stretnutie nad partitúrou, ktoré pripravila redaktorka Melánia Puškášová.

Redaktorka a moderátorka Marianna Jaremková odvysiela špeciálne vydanie relácie Fenomény o filmovej hudbe Ilju Zeljenku a o jeho vzťahu k slovenskej kinematografii o 18:40.

Zrodenie projektu „Zeljenka 3:45“ oslávime v priamom prenose trojkoncertom s názvom „3300 sekúnd Iljovi“ v podaní hudobníkov Juraja Polgáryho, Matúša Wiedermanna a Miloša Krmíčka, ktorí sú zároveň rozhlasovými kolegami v Rádiu Devín - o 19:00 hodine v Komornom štúdiu 5 - viac o koncerte.

O 20:00 sa v špeciálnom vydaní diskusnej relácie Na tému hudba so skladateľom Petrom Zagarom pri spomienkach na Ilju Zeljenku a rozprávaní o hudbe a tvorivosti stretnú spisovateľka Veronika Šikulová, klaviristka Jordana Palovičová a akordeonista Boris Lenko.

Celý Zeljenkovský maratón vo vysielaní uzavrieme výberom z elektronickej experimentálnej hudby v relácii Ex Tempore o 23:00 pod dramaturgickým dohľadom redaktora Juraja Polgáryho.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame