Po 50. rokoch ožije Československý okruh 3.

Po 50. rokoch ožije Československý okruh 3.

V nedeľu 4. 9. 2022 sa ozve Rádio Devín po 50. rokoch spolu s Rádiom Vltava ako Československý okruh 3 v spoločnom prúdovom vysielaní od 12.00 hod do 15.00 hod.

V identický dátum v roku 1972 boli spustené dve samostatné frekvencie pre šírenie kultúrno-umeleckých produktov. Hlavnou ambíciou frekvencií v tom čase bolo priniesť v rámci verejnoprávneho vysielania platformu pre literárno-dramatické žánre, rozhlasové hry, dramatické pásma ako aj špičkové hudobné diela a pozývať širokú verejnosť k spolutvorbe kultúrnych hodnôt.

Unikátnosť a ojedinelosť tohto typu kultúrno-umeleckého okruhu ako aj ďalšie smerovanie v rámci európskych trendov, ukotvenie okruhu a jeho a úloha pri tvorbe hodnotového systému či prvkov identity spoločnosti otvoria v spoločnom medzinárodnom dialógu šéfdramaturgička Rádia Vltava Jaroslava Haladová a intendantka Rádia Devín Jana Orlická.

Tento výnimočný deň zavŕšime slávnostným Galavečerom 4.9. o 19.00 hodine v Štúdiu 1 Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici, ktorý budeme vysielať aj v priamom prenose na Rádiu Devín.

Rádio Devín ukončí svoje oslavy 30. septembra 2022 Slávnostným koncertom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu k 50. výročiu Rádia Devín, kde sa na oficiálnej pôde stretnú zástupcovia Rádia Devín a Slovenského rozhlasu so zástupcami Rádia Vltava a Českého rozhlasu.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame