Parnas – Ján Hollý: Svätopluk V.

Literatúra

Parnas – Ján Hollý: Svätopluk V.

30. 10. 2017 16:34

Aj tento týždeň uvedieme nové časti cyklu Parnas – Ján Hollý: Svätopluk IV.

Čítanie eposu Jána Hollého 6. spev

V premiére od 30. 10. – 2. 11.  2017 (pondelok- štvrtok) o 18.30h.

Aj tento týždeň počúvame 6. spev eposu Jána Hollého Svätopluk. Exkluzívne dvojjazyčne - v bernolákovčine recituje Ida Rapaičová, v súčasnej slovenčine Peter Rúfus. Aj teraz si uvedomíme výnimočnosť tohto básnického monumentu a utvrdíme sa v tom, že jeho autor nie je len prázdna literárna ikona. Pri počúvaní eposu Jána Hollého vnímame najmä jeho umeleckú stránku. V recitácii Idy Rapaičovej obdivujeme brilantnú časomieru a šťavnatosť slovnej zásoby bernolákovčiny. V preklade do súčasnej slovenčiny ešte viac vyniká kompozičné majstrovstvo básnika: Hollý strieda dynamické bojové scény s kontemplatívnymi, nádherné prírodné paralelizmy s drastickými naturalistickými výjavmi, mýtický výklad pôvodu Slovanov s verným obrazom slovenskej krajiny. Peter Rúfus má naozaj bohatý materiál na interpretáciu.

Historické postavy a reálie v Hollého epose
Premiérovo v piatok 3. 11. 2017 o 18.30h v Rádiu Devín.

Hollý zaľudnil svoje dielo množstvom postáv, podľa svojich antických vzorov Homéra a Vergília vymenúva katalógy hrdinov, ktorí pred nami defilujú ako na vlyse víťazného oblúka. Nakoľko sú jeho hrdinovia historickými postavami? Do akej miery ich Hollý dokresľuje fabuláciou? A ktoré postavy sú úplne vymyslené? Dnes budeme hovoriť o tom, ako Hollý pracuje s historicitou.

Hosťami Táne Kusej sú prof. Martin Homza – vedúci Katedry slovenských dejín a doc. Vincent Múcska – vedúci Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

Počúvajte Parnas každý pracovný deň o 18.30h v Rádiu Devín.

Odvysielané relácie si už môžete vypočuť aj tu.Foto: webumenia.sk – socha Svätopluk: Tibor Bártfay

Živé vysielanie
??:??