Program Rádia Devín k 78. výročiu SNP

Program Rádia Devín k 78. výročiu SNP

V pondelok 29. augusta 2022 si pripomíname výročie Slovenského národného povstania. Tento významný deň v histórii našej krajiny reflektuje Rádio Devín mimoriadnou programovou štruktúrou v priebehu celodenného vysielania.

Už 27. augusta o 12.00 h v cykle Ľudia, fakty, udalosti odvysielame Malé príbehy veľkého povstania, fíčer o SNP podaný optikou nenápadných a zabudnutých hrdinov. V nedeľu od 12.00 h to bude fíčer Teodora Kuhna Viliam Žingor – partizán. Od 18.00 h v nedeľu a v pondelok sú pripravené v cykle Historia Magista Vitae dve časti fíčra Jána Bábika Zradení povstalci. Dokumentárny cyklus odkrýva temné zákutia povojnovej histórie a životné osudy povstalcov, na ktorých sa komunistický režim vyvŕšil po prevzatí moci.

V deň výročia o 7.00 h je na vlnách Rádia Devín pripravený fíčer Slava Kalného Odpísaný záchranca. Priblíži príbeh Pavla Harušťáka, ktorý zachránil 18 amerických letcov, zostrelených počas 2. svetovej vojny na myjavské kopanice. Téma SNP dostane priestor aj v hudobných reláciách Rádia Devín Ars musica (o 10.00 h), Hudobný fíčer (o 16.00 h), Musica folklorika (23.00 h), a tiež v Poludňajšom koncerte.

Programové tipy:

7.00 hod / Fíčer: Slavo Kalný - Odpísaný záchranca

Príbeh Pavla Harušťáka, ktorý zachránil 18 amerických letcov, zostrelených na myjavské kopanice počas 2. svetovej vojny. Na rozkaz povstaleckého veliteľa Armády ich previedol do Banskej Bystrice 21. septembra 1944, keď Povstanie vrcholilo. Takto mohli Američania odletieť do Talianska na základňu v Bari. S niekoľkými si potom po vojne Pavol Harušťák dopisoval, čo mu sa mu stalo osudným. Podobne ako mnohých iných partizánov, aj jeho označili za vlastizradcu a špióna. Na jeho manželku nasadili tajných a vyzvedali, kde sa skrýva, hoci jeho telo bolo dávno rozstrieľané v skrini. Nevedela o tom ani ona. Domnievala sa, že ušiel do USA na pozvanie jedného z letcov, s ktorým sa spriatelil. Dozvedela sa o tom až po desiatich rokoch, keď z leopoldovského väzenia prepustili jeho spolupartizána a fotografiu rozstrieľaného manžela z roku 1951 mohla smutne identifikovať až za Dubčekovho odmäku. Hraný dokument Slava Kalného je smutným svedectvom o našej úcte k hrdinom, ktorí na obranu vlasti nasadili vlastné životy a ich milovaná vlasť sa im za to odvďačila väzením, koncentračným táborom a popravou.

10.00 hod / Ars Musica: K výročiu SNP
Zaznejú diela, ktoré vznikli ako reakcia na povstalecké udalosti. Epitaf, op. 3 Ladislava Burlasa je venovaný 15. výročiu SNP. Triptych O živote Jána Cikkera nereflektuje len hrôzy vojny, ale citlivo reaguje aj na sociálne podmienky. Priamo Cikker reagoval ako autor hudby k filmu Vlčie diery. Ďalšou filmovou hudbou bude Kapitán Dabač od Milana Nováka. Na záver to budú Povstalecké metamorfózy Jána Hrka, dielo vysokej remeselnej kvality.

12.00 hod / Poludňajší koncert: Tvorba domácich skladateľov
Pri príležitosti výročia SNP na záver zaznie symfonická báseň Ráno - tretia časť cyklu "O živote", ktorým autor Ján Cikker reflektuje skúsenosť s Druhou svetovou vojnou. Diela: Peter Breiner - Sonata ostinata pre klavírne trio; Štefan Németh-Šamorínsky - Slovenská rapsódia č. 2 pre violončelo a orchester; Ján Cikker - Ráno, op. 24.

15.00 hod / Rozhlasová hra: Ľubomír Feldek, Víťazoslav Kubička - Pieseň piesní za čias holokaustu
V hudobno-dramatickej kompozícií sa ako kontrapunkt odvíjajú príbehy, ktoré delia tisícročia. Staroveký lyrický príbeh Šalamúnovej piesne a dramatický príbeh odohrávajúci sa v dvadsiatom storočí, v tragickej dobe druhej svetovej vojny. Poézia pripisovaná vládcovi Šalamúnovi, ktorý je symbolom múdrosti, vzdáva hold láske a kráse, lyrickým a ušľachtilým jazykom rozpráva o večne sa opakujúcom zázraku životodarného citu. Láska sa rodí znovu a znovu, príbeh lásky sa v rôznych podobách opakuje v celej histórii ľudského rodu. Aj keď sa v dobe temna končí tragicky, jeho posolstvo je večné: láska je silnejšia ako smrť.

16.00 hod / Hudobný fíčer: Stopy povstaleckej vojny v slovenskej hudbe
Fíčer na tému 29. august 1944 – SNP. Výpovede slovenských skladateľov staršej generácie zo starších rozhlasových dokumentov.

19.00 hod / Exkluzívne koncerty zo sveta: Hudba Ukrajiny a Pobaltia v podaní litovských umelcov
Zaznejú ukrajinské a litovské ľudové piesne a diela Valentina Silvestrova, Arvo Pärta, Myroslava Skoryka, Peterisa Vasksa, Maksyma Berezovského a Algirdasa Martinaitisa.

21.00 hod / Dokumentárny cyklus: Ján Bábik: Zradení povstalci (2. časť)
Dokumentárny cyklus odkrýva temné zákutia povojnovej histórie a životné osudy povstalcov, na ktorých sa komunistický režim po prevzatí moci vyvŕšil. Dejiny Slovenského národného povstania mali bolestivú dohru v Jáchymove a v Leopoldove či vo Valdiciach a na Mírove – teda vo väzeniach, kde po procesoch skončili desiatky a desiatky vojenských činiteľov, organizátorov povstania a ich civilných podporovateľov po vykonštruovaných procesoch a po mučením vynútených priznaniach. Len časti z nich sa podarilo zachrániť si holý život v emigrácii.

23.00 hod / Musica folklorika: Piesne Slovenského národného povstaniaNašim poslucháčom dávame do pozornosti aj archívnu časť relácie Fenomény, v ktorej sa autorka Zuzana Golianová venovala významnému sochárskemu dielu výnimočného umelca Jozefa Jankoviča - Obete varujú. Na vypočutie


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame