Sviatok sv. Cyrila a Metoda

Sviatok sv. Cyrila a Metoda

5. júl – Sviatok svätého Cyrila a Metoda naplno reflektuje Rádio Devín ako súčasť kultúrnej identity zahrnutej v preambule Ústavy Slovenskej republiky. Rádio Devín ako vysielací okruh kultúry a umenia svojou programovou štruktúrou v tento deň podčiarkuje hlavný zmysel kresťanskej, kultúrnej a spoločenskej misie oboch vierozvestcov ako hybnej sily našich národných dejín a rozvoja slovanskej kultúry.

Pri tejto príležitosti uvádzame v utorok 5. 7. 2022 v Rádiu Devín špeciálny program, reflektujúci tento významný štátny sviatok:

7:00 Bože, čos´ ráčil – pásmo k sviatku sv. Cyrila a Metoda
V utorok ráno uvedieme pásmo Mariany Komorovej. Relácia nepripomína len život Cyrila a Metoda, ale všíma si ich monumentálne dielo – Proglas. Budete počuť hlasy Dagmar Mozolovej a Štefana Bučka.

8:00 Musica sacra

Múdrosť, viera, slovo, misia a idea – duchovná hudba slovenských skladateľov k sviatku sv. Cyrila a Metoda. Redaktor Tomáš Boroš.

10:00 Ars Musica
Výber z nových nahrávok J. S. Bacha (Partita č. 2 pre sólové husle, Kristóf Baráti), Antonia Vivaldiho (Veľká benátska omša, Les Arts Florissants, Paul Agnew), Jamesa MacMillana
a Rodericka Williamsa (Corvus Consort, Freddie Crowley, Ferio Saxophone Quartet). Redaktor Peter Zagar.

12:00 Poludňajší koncert
Hudba vierozvestcom - Solúnski bratia v slovenskej hudbe. Dve oratóriá: Cyrillo-Metodiada / Egon Krák/ PROGLAS /Jevgenij Iršai/. To je obsah Duchovného koncertu na poludnie 5. júla. Redaktorka Melánia Puškášová.

13:30 Nevšedná hudba
Exkluzívna nonartificiálna hudba, program Sone Horňákovej uvedie 6. pesničkový album elektronického pesničkára: Jána Boleslava Kladiva - CD Matterhorn. Redaktorka Soňa Horňáková.

15:30 Gospel
Cyrilometodské motívy v súčasnej pesničkárskej tvorbe slovenských kresťanských hudobníkov - Poetica Musica, Kapucíni & Stanley, Peter Milenky Band. Redaktorka Diana Rauchová.

20:00 Dramatické Rádio Devín Rozhlasové hry Pribina
a Kliatba na Zobore

Pribina
Historická dráma z čias Veľkomoravskej ríše. Autora literárnej predlohy Antona Prídavka, prozaika, básnika, prekladateľa i dramatika, v 30. a 40. rokoch výrazného nositeľa kultúrno-spoločenského pohybu na východnom Slovensku, zaujala aj zložitá postava nitrianskeho kniežaťa Pribinu. V jeho úsilí o chrestanizáciu v rozporoch s Mojmírom I., v jeho zápase s vnútornými protirečeniami. Pribina odchádza na Blatno, do Panónie, aby sa vedľa neho objavil aj syn Koceľ, ale úskoky a mocenské záujmy Veľkej Moravy sa prenášajú aj sem.

Kliatba na Zobore 
Jeden z najpopulárnejších autorov fantasy literatúry na Slovensku, Juraj Červenák napísal pre rozhlas hru z obdobia konca prvého tisícročia, keď životy ľudí ovládali magické sily a boj o moc zvádzali dobré a zlé mocnosti. Zachrániť rovnováhu v Nitrianskom kniežatstve sa pokúsia nový vládca svätyne Krvavého ohňa, černokňažník Rogan so svojim pomocníkom vlkom Goryvladom a krásnou, ale slepou vedmou Miladou.


Foto/Zdroj: Wikimedia cc

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame