Nedeľné návraty ku kultovkám: To najlepšie z rozhlasovej hry

Nedeľné návraty ku kultovkám: To najlepšie z rozhlasovej hry

Júl - august 2022, každú nedeľu o 21:00 v RD.

Dominantnou aktivitou v súvislosti s témou 50. výročia Rádia Devín v letnej štruktúre RD 2022 je zo strany Odboru literárno-dramatickej výroby archívny cyklus To najlepšie z rozhlasovej hry ostatných desaťročí. Návraty ku kultovkám s dramaturgiou reflektujúcou úspešné a realizačný kánon rozhlasovej hry pozdvihujúce tituly z uplynulých dekád.

Podmienkou zaradenia do dramaturgického súboru bola rezonancia titulu na domácich i zahraničných festivaloch rozhlasovej tvorby, nezvyčajný poslucháčsky ohlas, nadčasová popularita a progresívne režijné, zvukové alebo autorsko-dramaturgické spracovanie, ktoré z vybraných rozhlasových hier robí ikonické alebo kultové diela rozhlasového dramatického umenia s relevanciou pre dnešok. Dramaturgický plán uvedenia jednotlivých titulov cyklu vychádza z uvedenia v čase od 21:00 každú júlovú a augustovú nedeľu.

Okrem archívneho cyklu To najlepšie z rozhlasovej hry ostatných desaťročí. Návraty ku kultovkám plánujeme zvyšovať frekvenciu premiér smerom k mesiacu september ako centrálnemu intervalu osláv 50. výročia Rádia Devín.


Program:

3. 7. Dušan Dušek: Muchy v zime (1992)

Poetická rozhlasová hra Dušana Dušeka je sondou do vzťahu mladého páru. Nemilosrdný a bezohľadný vzťah manželov, strata vzájomnej úcty, nezáujem o druhého partnera, neochota ustúpiť - to všetko vedie k jedinému možnému riešeniu - k rozchodu. A nemusí to byť vždy rozvod. Dušan Dušek pracuje s lyrickými metaforami, čo inšpirovalo režiséra Viktora Lukáča k experimentu s rozhlasovým rozprávaním. O zvukovú podobu diela sa postaral Peter Janík. V hlavných úlohách sa predstavia Helena Geregová, Boris Farkaš, Mária Prechovská, Vlado Müller, Viera Topinková a Oľga Vronská. Hudba: Juraj Beneš.

Hra získala v roku 1993 hlavnú cenu na XIII. festivale pôvodnej rozhlasovej hry v Piešťanoch a tiež Zvláštne ocenenie na medzinárodnom festivale Prix Italia v roku 1992.


10. 7. Laco Kerata: Na hladine (1996)

Pôvodná rozhlasová hra. Absurdná hra o jednej plavbe životom. Hudba Ľubomír Burgr. Hudobná dramaturgia Lýgia Vojtková. Zvukoví majstri Stanislav Kaclík a Andrej Kubík. Dramaturgia Svetozár Sprušanský. Réžia Jan Antonín Pitínský.

Účinkují Ivo Heller, Erika Lásková, Jozef Chmel, Oliver Boldoghy, Ingrid Hrubaničová, Emília


17. 7. Milan Frolo: A piaty jazdec je sen... (2001)

Baladický príbeh o hriechu a odpustení. Dramaturgia Vanda Feriancová. Autor scénickej hudby Roman Žiaran. Hudobná dramaturgia Lýgia Vojtková. Majster zvuku Ing. Peter Daniška. Réžia Róbert Horňák.

Účinkujú: Šimon (Martin Horňák), žoldnier Adam (Martin Huba), slepý chlapec Jakub (Róbert Roth), kapitán (Matej Landl), Johanka (Renáta Rundová), Fridrich (Richard Stanke), Hieronymus (Leopold Haverl), Gašpar (Ivan Vojtek st.)

Hra ocenená na XVIII. festivale pôvodnej rozhlasovej hry v Bojniciach v roku 2003 v kategórii hier pre dospelých. Dej hry sa odohráva v 13. storočí na území dnešného Slovenska, ktoré bolo oddávna epicentrom trenice kultúrnych vplyvov, ale i zápasov medzi Východom a Západom. Hra je takmer gotickým podobenstvom o piatom jazdcovi Apokalypsy, ktorý sa volá Slovo alebo Sen. Je to rozprávka o hriechu a odpustení, svetle a temnote, smrti a znovuzrodení, o zime a precitnutí do jari, o zatratení a zmŕtvychvstaní… Baladický príbeh je inšpirovaný nielen biblickým Zjavením svätého Jána, ale i jeho vykladačmi, ako boli Hieronymus Bosch alebo Albrecht Dürer.


24. 7. Elena Antalová: Klietka (1996)

Hudobná dramaturgia Lýgia Vojtková. Zvuk Imrich Adamko. Zvuková majsterka Stanislava Ďurišová. Dramaturg Milan Frolo. Réžia Viliam Sýkora.

Účinkujú: matka (Viera Strnisková), Sára (Emília Vášáryová), Samo (Dušan Tarageľ), Oskar (Ľubo Roman), Etka (Soňa Ulická), hlas zo záznamníka (Ján Baránek).

Pôvodná rozhlasová hra. Psychologický komorný príbeh, orientovaný na vzťah matky a dcéry, odsúdených na nútené spolužitie, v ktorom sa postupne vynárajú krivdy a traumy minulosti v osude rodiny, poznačenej tragickým tajomstvom. Klietka bola ocenená v autorskej súťaži Slovenského rozhlasu v roku 1996 a zvíťazila na festivale pôvodnej slovenskej rozhlasovej hry v Piešťanoch v roku 1997, tiež reprezentovala na Prix Italia. V roku 1999 podľa nej vznikol rovnomenný televízny film.


31. 7. Werner Fritsch / Andrej Zmeček: Biely Regen Ovídius Čierny Regen Markus Aurelius (2017)

Pôvodná rozhlasová hra významného súčasného nemeckého autora, napísaná špeciálne pre RTVS, vo výraznom režijnom rukopise a s vynikajúcimi hereckými výkonmi.

Ústrednou postavou tejto hry vo veršoch je Faust, intelektuál germánskeho pôvodu. V snahe vyrovnať sa so smrťou sa vydáva na cestu. Plaví sa Regenom a Dunajom, riekami spomienok, dejín a útržkov filozofií, ovládajúcich od staroveku priestor strednej Európy, ktorý ho zrodil a formoval, nachádza možnú záchranu alebo vidí nádej v návrate ku hodnotám stoickej filozofie, reprezentovanej Marcom Aureliom a mýtickému svetu, ktorý tu zastupuje Ovidius a jeho dielo. Ovidius, vyhnaný na Tomis (do dnešnej rumunskej Constanzy) a Marcus Aurelius pri Hrone sa Faustovi stávajú sprievodcami na jeho putovaní kontinentom a časom, podobne ako sú Vergilius a Beatrice sprievodcami Danteho pri putovaní Peklom, Očistcom a Rajom v Božskej komédii.

Účinkujú: Daniel Fischer, Dušan Jamrich, Martin Horňák, Eva Matejková, Judita Hansmann, Rebeka Poláková, Adela Mojžišová, Matúš Kvietik, Mária Schlosserová, Gregor Šimko, Cyprián Šulej a ďalší.

Réžia: Natália Deáková. Dramaturgia: Ján Šimko. Zvukový dizajn: Dušan Kozák. Hudba: Matúš Homola. Produkcia: Silvia Lukáčová


7. 8. Jozef Lenhart: Spolok klobúkových dám (1992)

Monodráma na ploche jedného dňa zobrazuje príbeh osamelej a ťažko chorej ženy, ktorú blízka smrť a smútok za nepovšimnutou mladosťou vyprovokujú zapísať sa do kurzu turistických sprievodcov, aby sa aspoň takto vrátila na miesta svojej mladosti a pokúsila sa zvíťaziť nad zákernou chorobou. Rozhlasová hra je plná dramatickosti bez výraznejšieho použitia zvukových efektov, typických pre rozhlasovú hru. Herečka Mária Prechovská (vtedy už na sklonku života) bodovala svojím prístupom k textu, zvuková majsterka Ľubica Olšovská dielo obohatila inovatívnym prístupom k zvukovému snímaniu herečky. Po úspechu rozhlasovej hry pripravila Mária Prechovská spolu s herečkou Oľgou Solárovou aj televíznu verziu tejto hry.

Réžia Jaro Rihák. Dramaturgia Ján Uličiansky. Účinkujú Prechovská Mária - Valika; Solárová Oľga - Jana; Bzdúch Peter - Mužský hlas; Šimonovič Jozef - Hlas 1; Hrabinský Igor - Hlas 2; Zbor: Kotršová Naďa, Bauerová Erika, Kronerová Terézia


14. 8. Eva Križková: O dievčati, ktoré si zabudlo srdce v bare Katy (2005)

Dramaturgia Zuzana Grečnárová. Réžia Jaro Rihák. Zvukový majster Dušan Kozák. Účinkujú helena Geregová, Peter Sklár, Lucia Vrablicová, Soňa Ulická, Mária Schlosserová, Viera Topinková, Jana Strnisková, Jozef Šimonovič, Vladimír Minarovič, Alfréd Swan, Stano Král, Mária Buranská.

Pôvodná rozhlasová hra debutujúcej autorky poetikou patrí do segmentu experimentálnych hier, ktoré si v čase vzniku získali výrazné sympatie mladých poslucháčov. Neobyčajný príbeh o dievčati, ktoré „stratilo srdce".

Michal Jurievič Lermontov: Démon (1980)

Stereofonická nahrávka kvadrorealizácie podľa rovnomennej básnickej skladby. Preklad Ján Zambor. Scenár a réžia Viktor Lukáč. Hudobná dramaturgie Jozef Malovec, Dana Reková. Dramaturgia Jozef Čertík. Majstri zvuku Peter Janík, Ján Backstuber, Jozef Bajtek, Ivan Kulašík a Juraj Ďuriš.

Účinkujú: démon (Ivan Mistrík), Tamara (Ida Rapaičová), vypravěči (Karol Machata, Ladislav Chudík, Leopold Haverl, Dušan Jamrich, Ľubo Roman, Vladimír Minarovič).

Vyrobené v Experimentálnom štúdiu Bratislava.


21. 8. Michail Bulgakov / Viera Mikulášová-Škridlová - Pilát Pontský (1996)

Rozhlasová dramatizácia novely z roku 1928. Preklad Magda Takáčová. Rozhlasová dramatizácia Viera Mikulášová-Škridlová. Hudobná dramaturgia Katarína Cútová. Dramaturg Vladimír Fišer. Majster zvuku Ivan Mihál. Technická spolupráca Andrej Klimits. Réžia Vladimír Rusko. Účinkujú: Emil Horváth, Miroslav Trnavský, Ján Galovič, Július Vašek, Leopold Haverl, Gustáv Legéň, František Kovár, Marián Geišberg a ďalší.

Rozhlasová hra Pilát Pontský autorky Viery Mikulášovej-Škridlovej vychádza z niektorých kapitol Bulgakovovho najslávnejšieho románu Majster a Margaréta. Téma Pontského Piláta poskytuje epické, filozofické a etické zrkadlo i zmysel všetkému, čo sa v románe Majster a Margaréta odohráva. Je tým fókusom, od ktorého sa odvíja a ku ktorému sa vracia koleso dejín, epické i myšlienkové koleso románu. Aj tam, kde sa odohrávajú akoby iné osudy postáv, kde sa nastoľujú a riešia iné problémy (napr. lásky a nenávisti, racionálneho a iracionálneho, invariantu a variant, viery a ateizmu, dogmatizmu a tvorivosti atď.), kdesi v hĺbke týchto ideí sa mihoce doba Pontského Piláta, kedy zlo víťazilo nad dobrom, lož nad pravdou, nenávisť nad láskou.


28. 8. James Joyce / Martin Ondriska: Ulysses

Originálna dramatizácia kľúčového románu svetovej literatúry dvadsiateho storočia. Ulysses Jamesa Joycea je románom, v ktorom Joyce doviedol do dokonalosti mnohé experimenty s postupmi románového rozprávania, ktoré formuloval už vo svojich predošlých praktických i teoretických prácach.

Román sa odohráva počas jedného dňa (16.6.) v Dubline a popisuje všednodenné starosti obyvateľov Dublinu. Román má mnoho vrstiev – príbehových, štylistických, odkazových. V jeho centre stoja predovšetkým tri postavy – Stephen Dedalus, ktorý by chcel byť spisovateľom, pôžitkár a bonviván Leopold Bloom a jeho neverná žena Molly. Okrem Homérovho eposu Odysseus, ktorý je predobrazom Joyceovho diela, v ňom nájdeme odkazy predovšetkým na Shakespearovho Hamleta ale i Mozartovho Dona Giovanniho. Martin Ondriska sa vo svojej dramatizácii sústredil predovšetkým na príbehy Stephena, Leopolda a Molly. Inscenátori – na čele s autorom hudby a režisérom Jozefom Vlkom a zvukovým majstrom Dušanom Kozákom – preniesli komplexné a mnohovrstevné knižné dielo do svojbytnej rozhlasovej podoby. Účinkujú Robert Roth, Matej Landl, Jana Oľhová, Zita Furková, Vladimír Jedľovský a Timotej Lukovič.
Foto/Zdroj: Jacob Hodgson on Unsplash

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame