Cyklus: Art Brut a arteterapia

Cyklus: Art Brut a arteterapia

V novom cykle sa venujeme fenoménu Art brut, teda tvorbe neškolených výtvarníkov a výtvarníčok so psychickými problémami. Je to umenie, čo si získava čoraz viac pozornosti a to nielen u odbornej verejnosti, ale aj u publika. Výtvarná teoretička Katarína Čierna, ktorá roky pôsobila v Slovenskej národnej galérii, bola jednou z tých, čo ako prvá na Slovensku otvárala túto tému. V nasledujúcom rozhovore s Ivicou Ruttkayovou sa dozvieme nielen o základnej definícii, ale aj o rozvoji tvorby Art brut v zahraničí a na Slovensku. Jednou z najvýznamnejších umelkýň tejto tvorby bola u nás výtvarníčka Eva Droppová, autorka cyklov kreslených psychickým automatizmom:

Cyklus: Art Brut 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Art brut, čiže tzv. surové umenie má zásadný nielen terapeutický, ale aj umelecký význam pre jednotlivcov a spoločnosť. Spoznávame originálne výtvarné prístupy a diela významnej umeleckej hodnoty a zároveň môžeme nahliadnuť do sveta ľudí, ktorí sú často izolovaní a stoja za hranicami nášho záujmu. Redaktorka Ivica Ruttkayová sa o tejto téme rozprávala aj s výtvarníkom a výtvarným pedagógom Dušanom Nágelom, ktorý sa dlhé roky aktívne zaoberá touto tvorbou. Oslovila aj etablovaného výtvarníka Petra Dunaja Spilyho tvoriaceho scéne Art brut:

Cyklus: Art Brut 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Toto umenie prináša originálne umelecké hodnoty a upozorňuje nás na potrebu scitlivovania spoločnosti na špecifické životné situácie. Aj fakt, že psychiatrických diagnóz v našej populácii stále pribúda, nás núti čoraz viac sa zamyslieť nad postavením ľudí s týmito problémami. Redaktorka Ivica Ruttkayová sa stretla s psychiatričkou Evou Janíkovou, ktorá sa dlhé roky o problematiku Art Brut zaujíma. Vypočujete si aj rozhovor s úspešnou šperkárkou Luciou Čertíkovou:

Cyklus: Art Brut 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Priekopníkom v zoznamovaní spoločnosti s touto často fascinujúcou tvorbou je u nás výtvarník a výtvarný pedagóg Vladimír Kordoš. Už v roku 2007 predstavil verejnosti na dvoch autorských výstavách diela Petra Gahéra a Daniela Horáka. V júni odborne spolupracoval na príprave medzinárodnej výstavy Art Brut Bratislava 2022 v Galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave. Prinášame rozhovor s Vladimírom Kordošom a výtvarníkom a literátom Danielom Horákom:

Cyklus: Art Brut 4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Táto tvorba je často fascinujúca a dostáva sa do najprestížnejších galérií. Rovnako pri spätnom pohľade na dejiny výtvarného umenia zisťujeme, že mnohé osobnosti, ktorých dielo je vysoko cenené, mali závažné psychické problémy. Redaktorka Ivica Ruttkayová sa v záverečnej časti cyklu porozprávala s kunsthistoričkou Danielou Čarnou a na tému arteterapia, čo s témou Art brut úzko súvisí, hovorí so sochárkou a pedagogičkou Jaroslavou Šickovou Fabrici, ktorá ako jedna z prvých spolupracovala na etablovaní tohto pojmu na Slovensku:

Cyklus: Art Brut 5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Fenomény Art brut a arteterapia sú prístupné pre všetkých ľudí, odhliadnuc od ich aktuálnej životnej situácie a zdravotného stavu. Je to spôsob ako spoznať svet a seba. Aj to sú dôvody, prečo by sme sa mali o túto zdanlivo okrajovú tvorbu zaujímať.

Foto/Zdroj: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame