Na vlnách kultúry

Na vlnách kultúry

Rádio Devín je neoddeliteľnou súčasťou rozhlasových okruhov RTVS už od roku 1972, kedy 4. septembra odštartovalo svoje vysielanie ako programový okruh vtedajšieho Československého rozhlasu.

V rámci osláv 50. výročia svojej existencie pripravilo Rádio Devín v tomto roku niekoľko zaujímavých projektov prostredníctvom vizuálnej kampane, programovej podpory vo vysielaní či v rámci samotných osláv svojho výročia. Vizuálna kampaň 50. výročia Rádia Devín sa opiera aj o piatich ambasádorov, zástupcov druhov a žánrov umenia, medzi nimi napríklad aj spevák Peter Lipa, skladateľka Ľubica Čekovská či herec Robo Roth.
Viac informácii o vizuálnej kampani 50. výročia Rádia Devín.

Jednou z mimoriadnych programových ponúk od začiatku narodeninového roka Rádia Devín je 50-dielny cyklus režiséra Jakuba Nvotu a Kamila Žišku - Devín ušami dejín. V ňom obaja reflektujú originálnym spôsobom históriu média, silné osobnosti slovenskej kultúry a umenia, ktoré ho tvorili ako aj osobitnú ponuku a poslanie Rádia Devín.

„Rádio Devín, slovami vtedajšieho riaditeľa Československého rozhlasu na Slovensku, Miloša Marka, malo priniesť na scénu interaktívnu spoluprácu s verejnosťou pri tvorbe kultúrnych hodnôt a kultiváciu más. Tento rozhlasový programový okruh v sebe nesie ideu bratstva národov ako aj bázu mierovej spolupráce medzi nimi. Rádio Devín je dodnes prvým a jediným rádiom na Slovensku, ktoré je profilovo zamerané výlučne na umenie a kultúru,“ približuje koncepciu Rádia Devín jeho intendantka Jana Orlická.

Rádio Devín dnes ponúka unikátnu programovú službu v podobe kultúrnej publicistiky, reflexií o súčasnom umení, originálnych literárno-dramatických žánrov, rozhlasových hier, dramatických pásiem, hudobných diel a žánrov nekomerčného typu.

„Rádio Devín je, svojim jasným ideovým poslaním a jedinečnou programovou štruktúrou, už 50 rokov kultúrnym majákom v rozhlasovom vysielaní na Slovensku. Som nesmierne rád, že za polstoročie si tento rozhlasový okruh vybudoval silnú poslucháčsku základňu a dokáže osloviť všetky generácie rozmanitosťou vysielania. Rádio Devín dokazuje, že aj napriek dlhej histórii v sebe stále skrýva potenciál osloviť nových poslucháčov a priniesť do rozhlasového éteru ešte viac kultúry a teším sa, že sa to deje práve pri takejto významnej príležitosti,“ hovorí generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.


Letná vysielacia štruktúra Rádia Devín, s názvom „Na vlnách kultúry“ je rozdelená na dve línie.
Tím prúdového vysielania bude súčasťou štyroch festivalov organizovaných v spolupráci s platformou centier nezávislej kultúry Anténa.

Táto vysielacia línia pod názvom KÚL – TÚR pokrýva festivaly Kvantum pod Topoľčianskym hradom, ktorý organizuje kreatívno-kultúrne centrum Pažite a Nástupište 1-12;

- Slovenské alternatívne leto na hrade Bzovík, organizované centrom Bombura z Brezna v spolupráci s CNK Akropola a Záhrada CNK Banská Bystrica;
- Festival súčasného divadla, tanca a performance Stanica Žilina – Zárečie;
- ARTWIFE, multižánrový festival feministického umenia v centre Diera do sveta Liptovský Mikuláš.

Druhú líniu tvorí samotná programová štruktúra, ktorá bude vedená v líniách jazzu, divadla, vážnej hudby, literatúry a filmu s najvzácnejšími archívnymi ponukami za 50 rokov vysielania Rádia Devín.

Samotný slávnostný deň 4. septembra bude Rádio Devín oslavovať na medzinárodnej československej úrovni. V rovnaký deň, 4. septembra 1972, bolo totiž s rovnakým cieľom v Prahe zahájené vysielanie Rádia Vltava. Mimoriadnou medzinárodnou vysielacou štruktúrou a spoločným vysielaním si oba okruhy, Rádio Devín a Rádio Vltava, pripomenú svoju misiu jedinečnosti a súčasného poslania médií v oblasti kultúry a umenia. Pre poslucháčov a divákov je pripravený aj slávnostný galavečer venovaný jedinečnej a originálnej programovej ponuke Rádia Devín a výnimočným osobnostiam, ktoré tvorili a tvoria počas 50 rokov hodnoty a idey tohto programového okruhu.

25. septembra si na obrazovkách televíznej Dvojky budú môcť diváci v hodinovom dokumentárnom filme prejsť silnými bodmi histórie Rádia Devín a zároveň vidieť koncentráciu mimoriadnych osobností slovenského kultúrneho a umeleckého života, ktoré sa podieľali a podieľajú dodnes na vysielaní jediného rádia kultúry a umenia.

30. septembra odznie Slávnostný koncert Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu venovaný 50. výročiu Rádia Devín spojený s oceňovaním osobností, ktoré svojim mimoriadnym osobnostným vkladom a profesionálnou erudovanosťou pomohli tomuto rozhlasovému okruhu rozvíjať kultivovanosť slovenskej spoločnosti.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame