Seriál Priznanie
Seriál Priznanie

Symposion: Búrať si dom

Symposion: Búrať si dom

: Premiéra v stredu 12. 1. od 20.00 v Rádiu DEVÍN.

Prvý Symposion v novom roku bude venovaný histórii environmentalistiky a všeobecnejšie postojom spoločnosti k životnému prostrediu.

„Nech sa do ktoréhokoľvek článku prírody tne, stého či tisíceho, reťaz sa rozpadne“, napísal pred vyše dvesto rokmi vo svojej Eseji o človeku anglický básnik Alexander Pope. Zdá sa však, že poniektorým je táto myšlienka cudzia ešte aj dnes, napriek tomu, že dopad ľudských aktivít na prírodu, na všetko živé i neživé, sa nedá prehliadnuť.

Sú tieto dôsledky také ničivé preto, že ľudia rešpektujú prírodu menej ako kedysi, alebo majú iba účinnejšie prostriedky? Žil kedysi človek v harmónii s prírodou, alebo je to len idealizovaná predstava?

O tom, ako sa menil postoj človeka k prírode a ako chápe svoje miesto v nej dnes, ale aj o tom, ako zanedbávaním ochrany životného prostredia smeruje ľudská spoločnosť k dystópii, budú s Máriou Michalkovou uvažovať Monika Zaviš, docentka teológie z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave a filozof docent Richard Sťahel, riaditeľ FÚ SAV.

Relácia v Archíve RTVS


Photo by Laura Smetsers on Unsplash

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame