Fatky: The Paris review 50. roky / William Faulkner

Fatky: The Paris review 50. roky / William Faulkner

: V premiére v nedeľu 9.5.2021 o 16.30 v Rádiu Devín.

Rozhovory s najvýraznejšími literátmi svojej doby sa stali neoddeliteľnou súčasťou literárneho kánonu. Okrem kritického zhodnotenia svojej i cudzej tvorby či názorov na umenie, spoločnosť a dobu, v ktorej žijú, v nich totiž nachádzame oveľa viac prenikavý humor, nečakané situácie, záblesky melanchólie. Z čítankových mien sa stávajú plnokrvní ľudia so všetkými svojimi vášňami, chybami, sebairóniou, aroganciou, ale aj úprimnosťou a citlivosťou. Sondu do literárneho sveta polovice 20. storočia vám ponúkneme v cykle FAKTY. Piata časť z knihy rozhovorov The Paris review - 50. roky bude venovaná americkému básnikovi a prozaikovi, nositeľovi Nobelovej ceny za literatúru Williamovi Faulknerovi.

Preložili: Tomáš Hučko a Michaela Rosová. Majster zvuku: Peter Janák. Hudobný dramaturg: Ján Fiala. Účinkujú: Michal Ďuriš, Jana Pilzová a Juraj Smutný. Réžia: Mária Danadová.

foto: UVA