Večer na tému: Zanikne s akademickou slavistikou aj zahraničná slovakistika?

Večer na tému: Zanikne s akademickou slavistikou aj zahraničná slovakistika?

: Večer na tému počúvajte v stredu 14. apríla od 20-tej hodiny na Rádiu Devín.

Slavistické katedry na niektorých univerzitách stále existujú, slavistika ako tradičný študijný odbor je však pomaly minulosťou a nahrádzajú ju praktickejšie zamerané programy. Tento stav však ohrozuje výučbu malých slovanských jazykov, napríklad aj slovenčiny na zahraničných univerzitách. Ako dnes slavistika žije, kde sú jej problémy a čo sa s ňou stane v budúcnosti? Aj na tieto otázky sa pokúsia odpovedať kompetentní hostia moderátora Radoslava Passiu: profesor Peter Káša z Prešovskej univerzity, lektor slovenčiny na Univerzite v Záhrebe Peter F. Rius Jílek a slovakista Rafał Majerek z Jagelovskej univerzity v Krakove.