MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Cyklus roka: film STOry

Cyklus roka: film STOry

25. novembra uplynie 100 rokov od premiéry prvého slovenského dlhometrážneho hraného filmu Jánošík bratov Siakeľovcov. Čo všetko utváralo slovenskú kinematografiu? Kto ju formoval? A čo o nás vypovedá? Mariana Jaremková v rozhovoroch s filmovými historikmi, teoretikmi a tvorcami o desiatich dekádach slovenského filmu v novom cykle film STOry (100 rokov slovenského filmu).

Od februára do novembra vždy posledný týždeň v mesiaci, v Rannom ladení v Rádiu DEVÍN.

Februárový cyklus ale bude patriť ešte prehistórii, vrátime sa do doby kedy nová atrakcia bratov Lumiérovcov prišla do Rakúsko-Uhorska. Hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O prvých stálych kinách na našom území hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


S ich zriadením sa zmenil aj systém distribúcie. Pokračuje filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


A aj keď hovoríme o úplných začiatkoch, keď film bol stále atrakciou a ešte nie umením, propaganda si ho našla. A s ňou prišla i cenzúra. A nielen politická ale i mravnostná. Dlho sa riešilo i to, či je vôbec tento nový druh zábavy vhodný pre detské či mladé publikum. V rozhovore s Marianou Jaremkovou pokračuje filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Celoročný cyklus Mariany Jaremkovej film STOry o dejinách slovenského filmu bol v tomto týždni venovaný jeho prehistórii. A uzavrie ho rozprávanie o prvých krátkometrážnych filmoch, ktoré vznikli na našom území. Hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nasledujúcou časťou nadviažeme obdobím tesne po vzniku Československa. Mariana Jaremková sa filmového historika Václava Maceka pýtala aké boli rozdiely a pozície Slovenska a Česka v rámci filmu:

Cyklus-film STOry-6 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

O jazykoch a titulkách v časoch dávno minulých a presadzovaní slovenčiny Mariana Jaremková hovorila s Václavom Macekom:

Cyklus-film STOry-7 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Nasledujúcu časť otvorí téma presunu centralizácie z Budapešti do Prahy. Aké to malo dôsledky sa Mariana Jaremková už pýtala filmového historika Václava Maceka:

Cyklus-film STOry-8 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Cyklus venovaný storočnici slovenského filmu pokračuje rozprávaním o filme, ktorý začal písať históriu slovenskej kinematografie. Film Jánošík z roku 1921 emigrantov bratov Siakeľovcov, ktorý prišli nakrútiť z Ameriky do rodnej Blatnice, je prvý slovenský celovečerný hraný film. Premiéra filmu bola 25. novembra 1921 v Prahe, potom 1. decembra 1921 v Chicagu a napokon 3. januára 1922 v Žiline. Filmom Jánošík sa Slovensko zaradilo medzi prvých desať krajín sveta, ktoré vyrobili dlhometrážny nemý hraný film. Jeho príbeh rovnako ako i príbeh jeho objavenia je sám námetom na film. Mariana Jaremková sa o ňom rozprávala s, dnes už zosnulým, filmovým historikom Štefanom Vraštiakom:

Cyklus-film STOry-9 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


K medzivojnovému obdobiu patrí aj nástup zvukového filmu. Okrem všetkých dopadov na kinárov aj výrobcov, pre ktorých to znamenalo zvýšené náklady, a teda na Slovensku aj isté spomalenie celého procesu vývoja i výroby, tak to znamenalo aj stratu zamestnania pre množstvo hudobníkov sprevádzajúcich nemé filmy. V rozhovore s Marianou Jaremkovou o tom v úvode hovorí filmový historik Václav Macek:

Cyklus-film STOry-10 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Hlavnou témou nasledujúcich piatich častí je Nástup, ale úvodný diel ešte Mariana Jaremková venuje s filmovým historikom Václavom Macekom osobnosti Karola Plicku:

Cyklus-film STOry-11 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Nasledujúca časť nadväzuje na rozprávanie o úlohe Martina Friča v rámci formovania slovenskej kienmatografie aj v súvislosti s režisérom (a hercom) Paľom Bielikom. Mariana Jaremková sa o tom rozprávala s filmovými historikmi Petrou Hanákovou a Václavom Macekom:

Cyklus-film STOry-12 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Na úvod nasledujúcej časti sa Mariana Jaremková pýtala filmovej historičky Petry Hanákovej na okolnosti vzniku spoločnosti Nástup a súdobú situáciu, v ktorej spoločnosť vznikla:

Cyklus-film STOry-13 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Mariana Jaremková s historičkou Petrou Hanákovou pokračuje v rozprávaní o tom, ako sa menila úroveň spravodajských šotov a filmov vyrábaných touto spoločnosťou:

Cyklus-film STOry-14 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V tejto časti sa Mariana Jaremková v rozhovore s Petrou Hanákovou venujú tvorbe Paľa Bielika pre spoločnosť Nástup:

Cyklus-film STOry-15 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Obdobie po februári 1948 priniesol zmeny aj v umení a kultúre, ktoré len pozvoľna začali odoznievať po roku 1955. Minulý mesiac sme sa s filmovou historičkou Petrou Hanákovou venovali prvým filmovým počinom Paľa Bielika, ktorý sa na dekádu stal dominantnou osobnosťou slovenského filmu. Jeho tvorbu budeme sledovať aj v nasledujúcich častiach, ale na úvod oslovila Mariana Jaremková filmovú historičku Jelenu Paštékovú:

Cyklus-film STOry-16 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Cyklus venovaný storočnici slovenského filmu pokračuje rozprávaním o situácii v prvej polovici 50-tych rokov, Mariana Jaremková nadviaže na rozhovor s filmovou historičkou Jelenou Paštékovou:

Cyklus-film STOry-17 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Stále zostávame v prvej polovici 50-tych rokov a s filmovou historičkou Petrou Hanákovou sa pozrieme na to, ako sa s týmto obdobím vysporiadal režisér Paľo Bielik. A začneme filmom Priehrada z roku 1950:

Cyklus-film STOry-18 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Mariana Jaremková s Petrou Hanákovou nadväzuje na rozprávanie o filmoch, v ktorých sa v tomto období ani Paľo Bielik nevyhol schematizmu:

Cyklus-film STOry-19 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Neľahké obdobie prvej polovice 50. rokov uzavrieme rozprávaním filmovej historičky Jeleny Paštékovej o vzniku filmových ateliérov na Kolibe:

Cyklus-film STOry-20 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Druhá polovica 50. rokov priniesla určité uvoľnenie. Nebolo to hneď ako hovorí filmová historička Jelena Paštéková:

Cyklus-film STOry-21 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V dobe pomalého odmäku, ako Mariane Jaremkovej povedala filmová historička Jelena Paštéková, sa vo vtedajšom Československu sa toho veľa nezmenilo:

Cyklus-film STOry-22 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

O svojich skúsenostiach v spravodajskom filme a neskôr pri nakrúcaní dokumentárneho filmu hovorí v rozhovore s Marianou Jaremkovou Rudolf Urc, ktorý absolvoval dokumentárnu tvorbu na FAMU:

Cyklus-film STOry-23 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

O filme 44 bude najskôr v rozhovore s Marianou Jaremkovou hovoriť Bielikova asistentka Silvia Lacková a potom filmová historička Petra Hanáková:

Cyklus-film STOry-24 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Blížime sa pomaly k novej ére slovenskej kinematografie. Nadviažeme na rozprávanie o tvorbe Paľa Bielika v tomto období a jeho postavenie medzi nastupujúcou generáciou filmárov. V rozhovore s Marianou Jaremkovou hovorí o filme Kapitán Dabač filmová historička Petra Hanáková:

Cyklus-film STOry-25 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Zlaté 60., to je množstvo mien, ktoré tvorili a spoluvytvárali to čo dnes nazývame zlatý fond slovenskej kinematografie. Mariana Jaremková vybrala zásadné mená, ktoré sú ikonografiou daného obdobia. A aj keď jeho filmografia siaha do 50. rokov bol to práve Štefan Uher, ktorého napokon nazývajú jánom krstiteľom slovenskej kinematografie. Filmom Slnko v sieti sa začali písať moderné dejiny slovenského filmu. Spomínať na spoluprácu s ním bude režisér Eduard Grečner, dramaturgička Zuzana Gindl-Tatárová a na úvod z nášho archívu slová Štefana Uhra:

Cyklus-film STOry-26 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Skôr ako bude v rozhovore s Marianou Jaremkovou hovoriť režisér Juraj Herz, tak nasledujúcu časť otvoríme spomienkou na film, ktorý získal aj pre slovenskú kinematografiu Oscara. Obchod na korze priniesol veľkú hereckú príležitosť Jozefovi Kronerovi a aj vďaka jeho hereckému majstrovstvu napokon film dvojice Kádar - Klos ocenila Americká filmová akadémia zlatou soškou:

Cyklus-film STOry-27 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Už sme spomínali na prelomový film Štefana Uhra Slnko v sieti a ku generácii, na ktorú potom nadviazali Jakubisko - Havetta a Hanák patria aj solitéri ako Stanislav Barabáš, Peter Solan a Eduard Grečner. O jeho tvorbe bude hovoriť autor Grečnerovej monografie Milan Cyroň a s Eduardom Grečnerom sa rozprávala Mariana Jaremková:

Cyklus-film STOry-28 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Tvorcov dvoch generácií spája jedno meno Albert Marenčin,v ktorom tvorcovia novej vlny našli na pozícii vedúceho 1. Tvorivej skupiny partnera a oporu. Skôr ako budeme počuť jeho slová, sa Mariana Jaremková rozpráva s autorom viacerých kníh o Albertovi Marenčinovi Jurajom Mojžišom:

Cyklus-film STOry-29 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Nadväzujeme na rozprávanie Juraja Herza o jeho aj v zahraničí oceňovanom filme Sladké hry minulého leta. Neopakovateľnú atmosféru vo filme vytvoril kameraman Dodo Šimončič:

Cyklus-film STOry-30 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Cyklus film STOry pokračuje spomínaním tvorcov na obdobie nádychu, ktorý možno netrval dlho ale dal vzniknúť filmom, ktoré tvoria zlatý fond slovenskej kinematografie. A bude to trojica Havetta-Jakubisko-Hanák, reč bude nielen o ich hranej tvorbe, ale pripomenieme si aj ich školskú či krátkometrážnu tvorbu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ich filmografií. No a nevynecháme ani prvá dámu slovenského animovaného filmu Jaroslavu Havettovú. Dnešný diel patrí Jurajovi Jakubiskovi. Mariana Jaremková sa ho okrem iného pýtala aj na jeho ukotvenie na východnom Slovensku kde je i zdroj Jakubiskovho vždyprítomného „magického realizmu“:

Cyklus-film STOry-31 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Na prekliateho filmára Ela Havettu, ktorý stihol nakrútiť iba dva. no za to výnimočné celovečerné filmy – Slávnosť v botanickej záhrade a Ľalie poľné, aby potom už nezvládol tlak normalizácie. Mariana Jaremková sa bude postupne rozprávať so spisovateľom a scenáristom Dušanom Dušekom, kameramanom Dodom Šimončičom a na úvod so scenáristom a dramaturgom Luborom Dohnalom:

Cyklus-film STOry-32 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pokračujeme rozprávaním režiséra Dušana Hanáka, ktorý debutoval filmom 322 napokon až v roku 1969 a osud jeho filmov už poznačila nastupujúca normalizácia. Ešte pred svojím debutom nakrútil niekoľko pozoruhodných dokumentárnych filmov a práve v priestore medzi hraným filmom a dokumentom napokon našiel pravdu:

Cyklus-film STOry-33 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pokračujeme rozhovorom s prvou dámou slovenského animovaného filmu Jaroslavou Havettovou. Vedľa Viktora Kubala to bola ona, ktorá nakrúcala animované filmy nielen pre deti, ale aj pre dospelého diváka – či už je to pop artová Pieseň, metaforická Socha či experimentálny Údel ocenený okrem množstva zahraničných cien aj Strieborným medveďom na Berlinale. Ako to bolo so zastúpením žien v animovanom filme? Pýtala sa na veternom brnianskom Špilberku Mariana Jaremková Jaroslavy Havettovej:

Cyklus-film STOry-34 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Túto časť uzavrieme pohľadom na - v kontexte ich tvorby dôležitú časť - študentskú a krátkometrážnu tvorbu režisérov, ktorým patril tento týždeň – Jakubisko, Hanák a Havetta. Havettove študentské filmy predstaví Václav Macek:

Cyklus-film STOry-35 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Po explozívnych tvorivých 60. rokoch sa posúvame do šedi normalizácie. Na prelome týchto období debutoval aj Dušan Hanák. O svojej dokumentárnej tvorbe a debute 322 hovoril minulý mesiac a na ďalšie filmy – Ružové sny a Ja milujem, ty miluješ – bude v rozhovore s Marianou Jaremkovou spomínať scenárista Dušan Dušek. A na úvod ešte režisér Dušan Hanák hovorí o filme, ktorý patrí k najväčším klenotom slovenskej kinematografie – Obrazy starého sveta, v súvislosti s ktorým sa objavil aj odsudzujúci pojem – estetika škaredosti:

Cyklus-filmSTOry-36 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Zaznelo aj meno Tibor Vichta. Jeho meno nájdeme v 60. rokoch pod filmamy ako Boxer a smrť, Kým sa skončí táto noc či ikonickým Balada o siedmych obesených. Dramaturg a scenárista podobne ako režiséri s ktorými spolupracoval zažil ich energiu, aby potom musel znášať zásahy cenzúry a ďalšie obmädzenia. Spomína jeho dcéra Dagmar Ditrichová:

Cyklus-filmSTOry-37 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


❖❖❖

Cyklus filmSTOry je aktuálne v 70. a 80. normalizačných rokoch a jedným z tvorcov, ktorý aj v tomto období napriek všetkým obmedzeniam dokázali vytvoriť zaujímavé tituly je aj režisér Dušan Trančík. V roku 1964 začal študovať na FAMU strihovú skladbu a v roku 1970 absolvoval originálnym filmom Fotografovanie obyvateľov domu, spomeňme aj stredometrážny film Šibenica a sugestívnu snímku Tryzna. V hranej tvorbe debutoval Trančík v roku 1976 filmom Koncert pre pozostalých. Témy debutu aj ďalších filmov (Víťaz, Pavilón šeliem, Iná láska, Keď hviezdy boli červené...) reflektovali spoločensko-politické problémy a cez individuálne osudy kládli otázky o zmysle ľudskej existencie, etike a životných postojoch. V rozhovore s Marianou Jaremkovou sa na úvod ešte vrátili k filmu Tryzna:

Cyklus-filmSTOry-38 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V 70. a 80. normalizačných rokoch bol ďalším zaujímavým tvorcom. aktívnym v tomto neľahkom období, bol aj režisér Miloslav Luther. Aj v rokoch normalizácie dokázal nakrúcať silné príbehy bez ideologického balastu. V rozhovore s Marianou Jaremkovou sa vrátil do obdobia po skončení FAMU, keď už bolo jasné, že tvorivá sloboda predchádzajúceho obdobia sa skončila:

Cyklus-filmSTOry-39 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Do normalizačného obdobia sa vraciame s nestorom slovenskej animovanej tvorby Rudolfom Urcom. V rozhovore s Marianou Jaremkovou bude hovoriť aj o hlavnej osobnosti animovaného filmu u nás Viktorovi Kubalovi a priblíži situáciu v animovanom filme, kam bol po stopke v dokumentárnom filme, ako sám hovorí, odložený - a ktorý paradoxne práve v rokoch normalizácie zažíval zlatú éru:

Cyklus-filmSTOry-40 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


❖❖❖

Cez spomienky vybraných tvorocov sme v predchádzajúcich častiach pripomenuli normalizačné roky. Presunieme sa k prelomovému obdobiu okolo roku 1989, ktoré malo priniesť do slovenského filmu nový život, no napokon bolo všetko inak. Na prelom a začiatok rokov 90-tych bude spomínať režisér Fero Fenič. Jeho debut Džúsový román skončil v trezore a skončil by tam aj jeho ďalší film Zvláštní bytosti ak by neprišiel zlom v novembri 1989:

Cyklus-filmSTOry-41 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Obdobie po roku 1989. Očakávaný nádych v rámci filmovej tvorby neprišiel. Slovenský film z kín takmer zmizol a viacerí umelci - nielen filmári - sa presunuli do Prahy, alebo tam aspoň našli podporu pre svoje filmy. Jedným z príkladov môžu byť napr. Tisove tiene režiséra Dušana Trančíka:

Cyklus-filmSTOry-42 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

90-te roky boli pre slovenský film náročné, nakrútilo sa iba niekoľko kino titulov ročne, filmári odchádzali, ateliéry na Kolibe zanikli. Jedným z mála režisérov, ktorý nakrúcal v tomto období kontinuálne bol Martin Šulík. Svoj celovečerný debut Neha začal pripravovať ešte pred novembrom 89 v spolupráci so skúseným dramaturgom a scenáristom Ondrejom Šulajom:

Cyklus-filmSTOry-43 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vrátime sa aj k jednému z neuralgických bodov tohto obdobia - zániku ateliérov na Kolibe. O tejto téme hovorí v rozhovore s Marianou Jaremkovou filmový historik Václav Macek:

Cyklus-filmSTOry-44 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


O tom, prečo sa nesplnili veľké očakávania, ktoré diváci mali napr. s návratom tvorcov zo "zlatých 60tych" pokračuje filmový historik Václav Macek:

Cyklus-filmSTOry-45 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

❖❖❖

V našom špeciálnom cykle venovanému 100 rokom slovenského filmu sa tento týždeň posúvame do doby, kedy slovenský film nabral nový dych. Počas týždňa sa budeme rozprávať s tvorcami, ktorí patrili ku Generácii 90, alebo nazývaní tiež Hlas 98. Mariana Jaremková sa rozpráva s režisérom Petrom Kerekesom:.
Cyklus film STOry Peter Kerekes Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Peter Kerekes hovoril aj o svojej spolupráci s kameramanom Martinom Kollárom. Ten už medzičasom nakrútil aj svoj film 5. október a pokračuje aj vo svojej fotografickej tvorbe. V dobe kedy sa nakrúcajú filmy už aj na telefón čo je tým pravým umeleckým kumštom?:
Cyklus film STOry Martin Kollar Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


K tvorcom z Generácie 90 či Hlas 98 patrí aj režisér Jaro Vojtek. Mariana Jaremková sa s ním rozprávala napr. aj na tému autenticity:
Cyklus film STOry Jaro Vojtek Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V cykle film STOry sa venujeme stému výročiu slovenského filmu a zatiaľ sme nepočuli veľa ženských hlasov. Dnes už domáca tvorba nie je iba pánskym klubom. A jednou z prvých výrazných filmárok, ktoré patria ku Generácii 90 či Hlas 98 je Zuzana Piussi. Mariana Jaremková sa jej pýtala aj na hľadanie svojho hlasu už počas štúdia na FTF VŠMU a našla sa viac v reportážnom dokumente:
Cyklus film STOry Zuzana Piussi Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Rozhovory s tvorcami, ktorí patrili ku Generácii 90 či Hlas 98 uzavrieme rozhovorom s režisérom Robom Kirchhoffom:
Cyklus film STOry Robert Kirchhoff Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


❖❖❖

Ďalej sa budeme špeciálne venovať animovanému filmu a generácii, ktorá sa vyprofilovala hneď po otvorení Katedry animovanej tvorby na FTF VŠMU v roku 1993. Ako prvého budeme počuť Michala Strussa, ktorého bábkový film V kocke bol nominovaný na študentského Oscara:

Cyklus filmSTOry - Animovaný film - Michal Struss Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


V druhej časti venovanej animovanému filmu sa Mariana Jaremková rozpráva s režisérkou, výtvarníčkou a aj producentkou Katarínou Kerekesovou. Reč bude o unikátnom bábkovom filme Kamene. Z tvorby pre deti spomeňme ešte seriál Mimi a Líza, ktorý sa dočkal aj rozhalsovej podoby či pavúčiu rodinku Websterovcov:
Cyklus filmSTOry - Animovaný film - Katarína Kerekesová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


S režisérkou a animátorkou Vandou Raýmanovou sa vrátime aj k školským časom a pokračujeme rozhovorom s výtvarníčkou Ivanou Šebestovou, autorkou filmov Štyri či Sneh, ktorá spolupracuje napr. aj na večerníčkovom seriály Mimi a Líza, a na rozdiel od autorky seriálu Kataríny Kerekesovej má k bábkovému animovanému filmu úplne iný vzťah:
Cyklus filmSTOry - Animovaný film - Vanda Raýmanová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Cyklus filmSTOry - Animovaný film - Ivana Šebestová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Rozhovorom s výtvarníkom a animátorom Borisom Šimom uzavrieme náš cyklus venovaný silnej generácii tvorocov animovaného filmu. Boris Šimo začínal pri experimentálnom filme 39 týždňov, 6 dní, ktorý vytvoril so svojou manželkou Joannou Koźuch:
Cyklus filmSTOry - Animovaný film - Boris Šima Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

❖❖❖Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame