Aká bola kultúra v koronovom roku 2020

Aká bola kultúra v koronovom roku 2020

Zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo sa v roku 2020 udialo na Slovensku v kultúre a umení tak, ako to zachytila redakcia Rádia DEVÍN.

Rok 2020 bol rokom očakávaní. Mal to byť rok slovenského divadla, zásadných premiér, dôležitých výstav, ale aj zmien vo vedení mnohých inštitúcií. Do ambicióznych pánov však vstúpil Covid-19. A tak sa stal rok 2020 rokom čakania na niečo úplne iné. Čakania na nové termíny, na alternatívy, riešenia, a v neposlednom rade na peniaze. Od marca sme sa naučili žiť v dobe, kde to, čo platilo včera, dnes už neplatí. Kultúra sedela v kúte a tiež čakala. Ukázalo sa, že prežije iba ten, kto je flexibilný a dokáže pružne reagovať. Covid však odkryl aj mnohé problémy... Odkryl hranice medzi nezriaďovanou a zriaďovanou kultúrou, odkryl podfinancovanie, ale hlavne málo informácií ľuďoch, ktorí tvoria a pracujú pre kultúru.

Chronologický sumár toho najdôležitejšieho, čo sa v kultúre a v umení stalo v roku 2020, pripravila pre Rádio Slovensko redaktorka a moderátorka Rádia DEVÍN Jarmila Vitovičová:

RS-Kultúra 2020

Viac už o niektorých udalostiach v činohernom divadle hovorí Rastislav Šimášek:

Kultúra 2020-Divadlo

Výtvarná scéna sa musela vyrovnávať s mnohými obmedzeniami. Napriek tomu sa pri rekapitulácii môžeme vrátiť k mnohým zaujímavým výtvarným projektom, ktoré sme mohli navštíviť a vidieť. Na niektoré z nich si spomenieme spolu s redaktorkou Ivicou Ruttkayovou:

Kultúra 2020-Výtvarné umenie

Na niektoré výstavy sa pozrel aj redaktor Rastislav Šimášek:

Kultúra 2020-Výtvarné umenie 2

Moderátori Omar Mirza a Radoslav Passia s redaktormi Rádia DEVÍN zhrnuli to najlepšie z kultúry a umenia roka 2020 s Jarmilou Vitovičovou, Zuzanou Golianovou a Tomášom Bartoňkom v relácii Večer na tému

VNT-Kultúra 2020