V Rádiu Devín „Umenie a kultúra stále žijú"

V Rádiu Devín „Umenie a kultúra stále žijú"

Rádio Devín v čase prebiehajúcej pandémie, kedy je obmedzený prístup verejnosti ku kultúrnym a umeleckým podujatiam, prichádza s kampaňou, ktorou chce upriamiť pozornosť poslucháčov i širšej verejnosti na potrebu umenia a kultúry v živote človeka.


V Rádiu Devín „Umenie a kultúra stále žijú", a to nielen prezentovaním vlastnej rozhlasovej produkcie, kde v spolupráci s Odborom literárno-dramatickej výroby stále ponúka premiéry i reprízy rozhlasových hier, fíčrov, rozhlasových pásiem, čítaní na pokračovanie či odborných diskusných formátov a pod., ale v rámci svojho prúdového vysielania a jeho relácií ako Ranné ladenie, Fenomény či Večer na tému, dáva priestor na prezentovanie súčasných aktivít umelcov v tejto situácii a ponúka im možnosť prezentovať osobnú reflexiu tohto pre umenie a kultúru veľmi náročného obdobia.

Tím hudobného vysielania pracuje na zaznamenávaní partitúr súčasných skladateľov vážnej hudby, dennodenne vo vysielaní ponúka priestor profilovým hudobným žánrom ako klasická hudba, Jazz a blues, folková a experimentálna hudba a jeho slovenským i zahraničným tvorcom a interpretom, vrátane produkcie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Kultúra a umenie stále žijú, stačí si naladiť Rádio Devín.