Tak určite
Tak určite

Cyklus: 20 rokov Danubiany

Cyklus: 20 rokov Danubiany

Rastislav Šimášek sa v cykle tohto týždňa pozrel na 20 rokov múzea moderného umenia – Danubiana Meulensteen Art Museum.

Epidémia koronavírusu výrazne ovplyvnila tento rok dianie v kultúre, vernisáže výstav buď nie sú, alebo iba s obmedzených počtom návštevníkov, a tak na jeseň napríklad bolo iba symbolické pripomenutie si 20-ročnej histórie Galérie Danubiana. Rastislav Šimášek sa vo svojom cykle venoval tomu, ako táto galéria vznikala, ako sa menila nielen po architektonickej a výstavnej stránke, čo sprevádzalo zmenu po 10-tich rokoch zo súkromnej na štátno-súkromnú galériu a aké sú plány do budúcnosti.

Prvá časť cyklu približuje architektúru základnej budovy v tvare lode, v ktorej Danubiana pôsobila prvých 10 rokov:

Cyklus-20 rokov Danubiany-1. časť

Druhá časť cyklu hovorí o prístavbe s pochôdznou strechou:

Cyklus-20 rokov Danubiany-2. časť

Tretia časť cyklu približuje históriu prvých rokoch výstavných aktivít:

Cyklus-20 rokov Danubiany-3. časť

Štvrtá časť cyklu hovorí o výstavách po rozšírení výstavnej plochy dostavbou v roku 2014:

Cyklus-20 rokov Danubiany-4. časť

Piata časť cyklu obsahuje, čo sa za 20 rokov podarilo uskutočniť z pôvodných zámerov a pripomína aj polemiky, ktoré sa s Danubianou na našej scéne spájali:

Cyklus-20 rokov Danubiany-5. časť