Cyklus: Aký bol rok 2019 v slovenskom vizuálnom umení?

Cyklus: Aký bol rok 2019 v slovenskom vizuálnom umení?

Omar Mirza v rámci hodnotiaceho premiérového publicistického cyklu o slovenskom vizuálnom umení v roku 2019 oslovil piatich profesionálov z prostredia umenia, kultúry a žurnalistiky, aby nám priblížili, ktoré výstavy, udalosti a iniciatívy ich zaujali najviac.

Vypočujte si pochvalné i kritické názory Lucie Gregorovej Stach, Mareka Adamova, Miry Keratovej, Jána Kraloviča a Jany Močkovej:

Cyklus-2019 vo výtvarnom umení-Lucia Gregorová Stach


Cyklus-2019 vo výtvarnom umení-Marek Adamov


Cyklus-2019 vo výtvarnom umení-Mira Keratová


Cyklus-2019 vo výtvarnom umení-Ján Kralovič


Cyklus-2019 vo výtvarnom umení-Jana Močková