Symposion: Vziať si život

Témy

Symposion: Vziať si život

18. 11. 2019 12:57

: Vysielame v stredu 20.11. o 20.00 na Devíne.

Samovražda je spoločnosťou často odsudzovaná ešte väčšmi ako vražda - aj keď samovrah pre spoločnosť hrozbu nepredstavuje. Prečo ešte stále mnohí považujú za nepatričné, aby človek sám rozhodol o vlastnej smrti, dokonca aj vtedy, keď medicína povedala svoje posledné slovo a eutanázia by trpiaceho zbavila utrpenia? O tom, či má človek právo ukončiť svoj život, sa ľudia sporia celé veky. Oproti samovražde ako výsostnom prejave slobody človeka stojí najčastejšie argument kresťanstva, že také právo človeku neprísluší, že o živote a smrti rozhoduje Boh. V diskusii Márie Michalkovej budú o motívoch, vedúcich k samovražde a o postoji spoločnosti k tomuto fenoménu debatovať hostia MUDr. Pavel Černák, riaditeľ Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku a filozof Mgr. Adam Greif, PhD. z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

foto: free fotobanka pixabay

Živé vysielanie
??:??