Fíčer: História v ľudovej piesni

Fíčer: História v ľudovej piesni
Vysielame v premiére v sobotu 13. 4. o 18.00 v RD.

Ľudová a zľudovená pieseň v historickom kontexte.

V textoch slovenských ľudových piesní nachádzame množstvo historických príbehov tej-ktorej doby. Melódie s témou tragických skutkov, prírodných pohrôm, vojen, či katastrof, plnili funkciu akejsi informačnej služby. Stali sa záznamom o neobvyklej udalosti a šírili sa ďalej ústnym podaním v textoch nápevov.

Dozvedáme sa tak o lokálnych tragédiách – vraždách, úmrtiach, nepravom obvinení konkrétnej osoby, krádežiach, podvodoch, ale aj prírodných katastrofách – konkrétnych povodniach, požiaroch, suchách, budovaní významných stavieb, zvoníc, kostolov, zámkov, hradov, vojenských výpravách a všetkom čo vtedajšia komunita považovala za výnimočné a neobvyklé.

Témou novej série fíčrov História v piesňach, je v čo najpresnejšej miere sa dobádať k jednotlivým udalostiam cez historicky overené zápisy. Potvrdiť, poprípade vyvrátiť zaznamenaný príbeh, osvetliť kontext vzniku piesne. V cykle hľadá autor Rastislav Andris udalosť, ktorá osvetľuje kontext vzniku konkrétnej piesne, a lokalizovať jej pôvod.

Vydajte sa s nami pátrať v archívoch po dávno zabudnutých udalostiach!

Vysielame raz mesačne, vždy v sobotu o 18.00 hod v Rádiu Devín:

13. apríl – Pieseň o Muránskom zámku
11. máj –
Zabili zabili, dvoch chlapcov bez viny
8. jún –
Piesne o Moháči
6. júl – Zbojnícke piesne Záhoria a zbojník Rajnoha

foto/zdroj: hrad Muráň /rytina

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame