Naša zabudnutá klasika: Bláznivá

Naša zabudnutá klasika: Bláznivá
Premiéru vysielame v piatok 3. 11. o 21.00 v RD.

Autorka predlohy: Zuzana Lojková
Autorka dramatizácie: Laura Fedorová

Zuzana Lojková (1848-1886) sa narodila i zomrela v Tisovci, v známej to obci regiónu Malohont, ležiacej na ceste medzi Breznom a Revúcou. Regionálna lokalizácia je podstatná i pre definíciu a mantinely tvorby tejto isto málokomu známej slovenskej autorky. A nie len región, ale i čas, kedy tvorila (polovica 19.st), sa zrejme stali principiálnym determinantom celej jej literárnej tvorby, ktorá sa napokon sústredila na písanie literatúry pre deti a mládež s mimoriadne zreteľnou osvetovou snahou vštepovať im vtedajšie prevažujúce mravné názory. Pri bližšom štúdiu kratučkej novely Bláznivá je však zrejmé, že nádych spoločensko-kritického pohľadu na svet očami ženy a odhaľovaní stereotypov tento pohľad sprevádzajúcich, jej isto nebol celkom vzdialený.

Autorka dramatizácie Laura Fedorová sa práve preto rozhodla niekoľko týchto náznakov rozosiatych v predlohe zvýrazniť (snaha hlavnej postavy dostať sa z mantinelov dedinských stereotypov, vzdelať sa, viesť plnohodnotný a slobodný život, atp.) a povýšiť na princíp. Práve z neho je zrejmé, že napríklad „rozprávkový“ podtext predlohy je len maskovaním snahy hovoriť otvorene o témach, ako je kritika dedinskej morálky vo vzťahu k žene, ktorá sa jej rozhodla vzoprieť. Realizácia teda pracuje s nadhľadom a jemnou iróniou práve nad ustáleným vtedajším pohľadom v kontraste k množstvu podobne tragicky končiacich príbehov, v akom sa ocitla hlavná postava poviedky a teda i dramatizácie – Ilona, mladá žena s ambíciou prekonať „fátum“ dediny a súdobej dedinskej morálky.

Obsadenie: Kristína Spáčová, Milo Kráľ, Gregor Hološka, Beáta Reifová, Soňa Fábryová, Katarína Novotková, Viktória Vadovičová, Daniel Zwach a Samuel Vrlák

Réžia – Karol Horváth, Dramaturgia – Peter Pavlac, Zvuk – Peter Pištek Hudobná dramaturgia – Katarína Bielčíková,produkcia – Petra Kasanová

Foto/zdroj: Ležící žena Karel Černý / webumenia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame