Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Naša zabudnutá klasika: Intonácie jari

Naša zabudnutá klasika: Intonácie jari
Vysielame v premiére v piatok 7. 7. o 21:00 v RD.

Autorka rozhlasovej dramatizácie: Martina Vannayová
Autor prózy: Milan Thomka Mitrovský

Milan Thomka Mitrovský (1875 - 1943) je známy skôr ako maliar než spisovateľ. Študoval výtvarné akadémie v Prahe a v Mníchove a venoval sa predovšetkým portrétovej tvorbe. Výtvarné umenie a literatúra sa v jeho živote celkom prirodzene prepájali - ako rodák z Martina sa v tomto meste aktívne zapájal do organizácie medzivojnového literárneho a kultúrneho života a programovo sa venoval aj portrétovaniu známych slovenských spisovateľov. Jeho literárna tvorba pochádza najmä z medzivojnového obdobia a jeho skromný opus obsahuje niekoľko próz a aforistické a spomienkové zápisy.

Do poprevratového obdobia je zasadená aj jeho novela Intonácie jari, ktorú pre rozhlas zdramatizovala Martina Vannayová. Výtvarná skúsenosť akoby sa zrkadlila aj v jeho písaní – zreteľný pozorovací talent, portrétovanie, skicovanie, či jasné ťahy štetcom. Jeho tvorba má tiež výrazné autobiografické prvky - je odrazom jeho vlastných zážitkov a skúseností, no i reflexií spoločnosti a jej fenoménov. V hre „Intonácie jari“ prichádza maliar v stredných rokoch na výlet do Bratislavy, kde sa konfrontuje s „rozpukom“ mladého, vitálneho štátu aj konceptom novej, modernej ženy. Jej portrét nám maliar načrtáva prostredníctvom objektu svojho záujmu i ďalších ženských postáv. Zaujíma ho tiež téma zrozumiteľnosti umeleckého diela pre súčasného človeka a jeho miesta v modernom svete

Obsadenie: Přemysl Boublík, Ivan Šándor, Peter Kočiš, Miroslava Belancová, Romana Orlická, Dana Droppová, Laco Kerata

Réžia: Milena Lukáčová
Dramaturgia: Michaela Materáková
Zvuk: Stanislav Kaclík
Hudobná dramaturgia
: Katarína Bielčiková

Foto/zdroj: Posedenie v záhrade Eugen Lehotský / webumenia

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame