Naša zabudnutá klasika: Božena Němcová / Z Uher

Naša zabudnutá klasika: Božena Němcová / Z Uher

Vysielame v premiére v utorok 20. 9. 2022 od 20:00 v RD.

Autorka predlohy: Božena Němcová
Rozhlasová adaptácia: Miro Dacho

Božena Němcová (1820 – 1862) sa považuje za jednu zo zakladateliek modernej českej prózy, právom. Radí sa medzi skupinu spisovateľov/spisovateliek, ktorí zásadným spôsobom ovplyvnili aj české národné obrodenie. Jej neurčité literárnovedné zaradenie kdesi na rozhranie romantizmu a raného realizmu určite súvisí aj s jej autorským záujmom o folklór a vidiecke prostredie, ktoré sa odráža aj v jej na Slovensku (a nie len na Slovensku) azda najznámejšom diele – Babička (1855), ktoré patrilo desaťročia i u nás k povinnému čítaniu (v slovenčine vyšla kniha prvý krát v roku 1927). Menej sa však už vie o jej pútavých cestopisoch, z ktorých niekoľko venovala práve opisom ciest po Slovensku.

Tu kdesi sa skrýva i koreň záujmu dramatizátora Mira Dacha vedome a cielene siahať po textoch autorov a autoriek často sa vymykajúcich bezpečným zaradeniam v dejinách a teóriách literatúry. Nedokončený cestopis Boženy Němcovej s príznačným názvom Z Uher tak pochopiteľne upútal jeho pozornosť. Spája sa v ňom jazykové majstrovstvo autorky s jej neskutočným pozorovacím talentom a to všetko korunované uhlom pohľadu na súdobú slovenskú realitu, ktorá, napriek romantizujúcim tendenciám, predsa len smeruje k realizmu, aký nemusí byť len kritikou, stačí keď opisuje.

Pohľad na náš svet „zvonku“ sa tak stáva jeho odkrývaním par excellance bez potreby čokoľvek zakrývať, či sentimentalizovať. A tak sa cestopis českej autorky stáva jasnou správou o Slovensku, avšak to je len jeden z aspektov a kvality či už prózy samotnej, či je adaptácie. Miro Dacho totiž siahol i po ďalších textových zdrojoch (korešpondencia, poznámky, ...), ktorými tento cestopis popretkával a vytvoril cez neho nesmierne zaujímavý materiál pre herečku, monológ, záznam, úvahy.

Obsadenie: Hana Tomáš Briešťanská, Matúš Kvietik, Lenka Libjaková a Pavol Šimun.

Réžia: Veronika Martinková
Dramaturgia
: Peter Pavlac
Zvuk
: Jakub Horňák
Hudobná dramaturgia
: Rudolf Pepucha
Produkcia: Marcela Stanková

Naša zabudnutá klasika je názov cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej próze i dráme kontroverzné, neznáme, tematicky alebo formálne výnimočné, či dodnes rozhlasovo nespracované texty slovenských autorov. Projekt mal premiéru v lete roku 2017 uvedením šiestich minidrám. Odvtedy vzniklo už viac ako štyridsať realizácií, ktoré reflektovali i výročia, či už autorov predlôh, špecifické „dátumy“ rôznym spôsobom významné pre našu krajinu, alebo jednoducho dráždivú zvláštnosť nezvyčajných, niekedy viac, niekedy menej známych slovenských autorov. Variabilita tém a foriem je jedným z kľúčov celého projektu, ktorý sa neobmedzuje len na „klasiku“ v konvenčnom vnímaní samotného pojmu. Preto sa i vo výbere i v realizácii kombinuje potreba hľadať a nachádzať jednak témy, ktoré jednoznačne vytvárajú výpovedné prepojenie so súčasnosťou a vo výsledku prekračovať hranice všednosti a očakávaných mantinelov v „klasickej“ rozhlasovej realizácii.

Foto/Zdroj: Krajina s chalupami / webumenia.sk

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame