Naša zabudnutá klasika: Ján Červeň / Prorok

Naša zabudnutá klasika: Ján Červeň / Prorok

V premiére vysielame v utorok 26. 7. o 20:00 v RD.

Autor predlohy: Ján Červeň
Autor rozhlasovej dramatizácie:Ján Mikuš

31. júla uplynie 80 rokov od smrti spisovateľa Jána Červeňa. Umrel predčasne, vo veku 24 rokov, na následky vážnej choroby a zanechal po sebe rozsahom neveľké, no napriek tomu pozoruhodné, originálne a myšlienkovo i literárne vyzreté dielo.

Pri tejto príležitosti sme pre vás pripravili v rámci cyklu Naša zabudnutá klasika premiéru rozhlasovej adaptácie jeho prózy Prorok, ktorú autorsky a režijne pripravil Ján Mikuš

Ján Červeň (1919-1942) napísal počas svojho krátkeho života, len zopár próz, ktoré sa vošli do útlej zbierky Modrá katedrála. Jeho prózy sa sústreďujú na vnútorné prežívanie, zážitok bytia, zároveň v sebe obsahujú istú zvukovú kvalitu, sú teda veľmi inšpiratívne z hľadiska adaptácie pre rozhlas.

Červeň trpel nevyliečiteľnou chorobou a toto vedomie nevyhnutnosti smrti, neodvrátiteľnej konečnosti života sú častou témou či motívom jeho próz a tvoria aj sujet poviedky Prorok.

Hlavná postava – Matúš Buoc – sa po zážitku stretnutia s náhlou a nečakanou smrťou svojej manželky vydáva na putovanie za zmyslom svojej existencie, ktoré je zároveň putovaním fyzickým i snovým. Vo fyzickej realite prichádza medzi neznámych ľudí a presvedčí ich o tom, že je prorokom, kýmsi, kto už zmysel pozná. V snovej rovine zároveň vystúpi zo svojho tela a stáva sa niekým, kto svoju fyzickú skutočnosť v reálnom svete iba pozoruje. Vonkajšia a vnútorná realita postavy sa vpíjajú do seba, vzájomne prelínajú a Ján Mikuš dokázal autorov subjektívny svet, hĺbku jeho existenciálneho hľadania veľmi umne pretaviť do textu i následnej pôsobivej modernej realizácie, výrazne podporenej autorskou hudbou, ktorú k dielu skomponoval Patrik Korinok.
Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame