František Švantner: Nevesta hôľ

František Švantner: Nevesta hôľ
Kľúčová z próz tzv. naturizmu patrí nepochybne do zlatého fondu slovenských klasík par excellence, z mnohých dôvodov, ktoré náš literárny kontext definujú a determinujú zároveň.

Počúvajte Rádio Devín v utorok 7. júna o 20:00

Autor adaptácie, Marek Ťapák, aj vzhľadom na svoje bohaté skúsenosti s prácou na predlohách klasickej slovenskej literatúry (počnúc hereckými kreáciami, končiac jeho režijnými prácami), pristúpil k textu spôsobom, ktorý vznik novej verzie legitimizoval. Zároveň ho na jednej strane posunul bližšie k poslucháčovi 21.storočia, na strane druhej sa s celkom iným rešpektom k samotnej predlohe dotkol podstaty toho, čo je pre Švantnera osobité, špecifické, čo sa odráža v jeho autorskom myslení, štýle a najmä bohatej obraznosti.

„Sú v slovenskej literatúre diela, ktoré neustále provokujú pozornosť tvorcov aj vo viacerých generáciách. Existuje niečo ako ich ikonická príťažlivosť. Niečo, čo núti tvorcov sa znovu a znovu sa k nim vracať a hľadať iné spôsoby prístupu k tej literárnej predlohe, pretože tá poskytuje veľa možností na ich interpretáciu.
Prečo sa chcelo Vám, pán Ťapák pracovať práve s týmto textom medzivojnového autora?
Spýtala sa Zuzana Belková:
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Švantnerov imaginatívny jazyk, ktorým buduje scénické obrazy svojej prózy je plnohodnotným spoluhráčom príbehu i postavám. Tie sa vďaka nemu pohybujú na hrane medzi psychológiou a mýtom. Sú v jednom momente konkrétne, so zreteľnými ľudskými motiváciami, o pár sekúnd sa stávajú princípmi, ktoré odrážajú svet mimo naše zmysly. Tento fluidný spôsob rozprávania, stavania kontrastov, atmosfér odrážajúcich rôzne podoby živelnosti samotnej prírody, lesa, prostredia generujúceho tajomstvá na hranici iracionálna.

A opäť Zuzana Belková:
„Dramaturg Peter Pavlac pracuje aj na cykle „Naša zabudnutá klasika“ a primárne sa venuje aktualizáciám, či presnejšie povedané novým interpretáciám textov autorov klasickej slovenskej literatúry. Myslím si, že ten Švantner tam so svojou Nevestou hôľ minimálne vhodne zapadol do tej scenérie:“
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Obsadenie: Přemysl Boublík, Zuzana Porubjaková, Milan Bahul, Juraj Predmerský, Vladimír Jedľovský, Peter Rúfus, Marián Lipták, Roman Čisár, Laco Konrád, René Jankovič, Dušan Vaňo, Jozef Benedik, Jerguš Horváth, Sáva Ondriáš, René Sorád, Šimon Peter Králik, Lucia Vráblicová, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Erik Koníček a Gréta Luprichová.

Réžia: Marek Ťapák, Dramaturgia: Peter Pavlac, Zvuk: Stanislav Kaclík, Hudba : Anton Popovič, Hudobná dramaturgia: Ludmila Hodulíková, Produkcia: Marcela Stanková.

foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame