Naša zabudnutá klasika: Margita Figuli/Zuza Ferenczová – OBRUČ

Naša zabudnutá klasika: Margita Figuli/Zuza Ferenczová – OBRUČ

: V premiére vysielame v utorok 31. 5. o 20.00 v RD.

Autorka rozhlasovej dramatizácie: Zuza Ferenczová
Autorka prózy: Margita Figuli

Próza Obruč, ktorú do rozhlasovej podoby zdramatizovala autorka Zuza Ferenczová, po prvý raz vyšla časopisecky v Slovenských pohľadoch už v roku 1934 a patrí k rannej tvorbe výnimočnej spisovateľky.

Figuli už tu konštituuje niektoré svoje programové tendencie, ktoré ju neskôr zaradia do prózy naturizmu. Príbeh je skoncentrovaný okolo výraznej ženskej hrdinky, jednoduchej, no svojráznej a nespútanej pastierky Hany. Vonkajšie udalosti sú tlmočené prostredníctvom jej vnútorného prežívania, pričom výrazne tematizujú, na svoju dobu neuveriteľne otvorene a odvážne ženskú sexuálnu túžbu.

Prostredníctvom spisovateľkinho silno imaginatívneho, štylizovaného jazyka sa ponárame do vnútorného sveta hrdinky, ktorá je zmietaná sinými telesnými túžbami voči človeku „s jemnými rukami“, inžinierovi Bockovi z mesta. V postavách sa stretávajú svety divokej, prírodnej zmyselnosti a racionálneho, usporiadaného no i deštruktívneho mestského živla.

Obsadenie: Hana – Mária Schumerová, Jano – Pavol Šimun, Inžinier Bocko – Tomáš Turek, Milica – Andrea Sabová, Hrivoň – Pavol Plevčík, Chlapi – Martin Kaprálik, Michal Candrák.

Réžia: Veronika Martinková
Dramaturgia: Michaela Materáková
Zvuk: Jakub Horňák
Hudba: Marek Kundlák
Produkcia: Marcela Stanková


Naša zabudnutá klasika je názov cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej próze i dráme kontroverzné, neznáme, tematicky alebo formálne výnimočné, či dodnes rozhlasovo nespracované texty slovenských autorov. Projekt mal premiéru v lete roku 2017 uvedením šiestich minidrám. Odvtedy vzniklo už viac ako tridsať realizácií, ktoré reflektovali i výročia, či už autorov predlôh, alebo špecifické „dátumy" rôznym spôsobom významné pre našu krajinu. Variabilita tém a foriem je jedným z kľúčov celého projektu, ktorý sa neobmedzuje len na „klasiku"; v konvenčnom vnímaní samotného pojmu. Preto sa i vo výbere i v realizácii kombinuje potreba hľadať a nachádzať jednak témy, ktoré jednoznačne vytvárajú výpovedné prepojenie so súčasnosťou a vo výsledku prekračovať hranice všednosti a očakávaných mantinelov v „klasickej" rozhlasovej realizácii.

Foto/ Zdroj: koláž RD / webumenia. sk / Pavol Socháň

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame