Rozhlasová hra: L. N. Tolstoj / Vojna a mier 1–3

Rozhlasová hra: L. N. Tolstoj / Vojna a mier 1–3

: V premiére vysielame od pondelka 27. do stredy 29. 12. 2021 v Rádiu DEVÍN.

V troch častiach Rádio DEVÍN prináša prvýkrát v histórii Slovenského rozhlasu dramatizáciu románovej epopeje Leva Nikolajeviča Tolstého Vojna a mier. Rozhlasová inscenácia vznikla na podklade pôvodnej dramatizácie Karola Horvátha. Viac o nej v našom štúdiu v rozhovore s Marianou Jaremkovou prezrádzajú jej tvorcovia Ján Šimko, Karol Horváth a Adam Hanuljak:

Rozhovor o rozhlasovej hre - Vojna a mier Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.Historický román Vojna a mier vychádzal v rokoch 1865-9. Lev Nikolajevič Tolstoj v ňom panoramaticky vykreslil ruskú spoločnosť v období napoleonských vojen (1805-1815). V popredí majstrovského diela ruského realizmu a jedného z najrešpektovanejších realistických románov sú príbehy členov niekoľkých šľachtických rodín, predovšetkým Bolkonských, Rostovovcov a Bezuchovovcov. Ich mená sú aliteráciami skutočných ruských rodov a autor prepletá fiktívne osudy svojich postáv s príbehmi, odpozorovanými zo skutočnosti. Tolstoj zachytáva ruskú spoločnosť v búrlivých časoch – vnútri monarchie sa z viacerých strán ozýva volanie po reformách, inšpirovaných Francúzskom a inými európskymi krajinami. Na druhej strane sa Rusko pod vedením cára Alexandra I. zapája do koalícií, ktoré sa snažia zastaviť Napoleonovu rozpínavosť a zároveň sľubujú Rusku možné rozšírenie územia či sfér vplyvu. Konfrontácia s Francúzskom, dominantou európskou politickou ale predovšetkým kultúrnou mocnosťou, sa odohráva na vojnových poliach i v mieri ruských palácov a salónov. Kým sa do Ruska presunie front napoleonskej vojny, odohráva sa na množstve malých frontov zápas o jeho politickú a kultúrnu budúcnosť. Tolstoj vedie živý dialóg s rôznymi predstavami o jeho možnej podobe.

VOJNA A MIER ukážka 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Román vyšiel v období, kedy sa o budúcej podobe Ruska živo diskutovalo a k tejto diskusiu živo prispievali aj romány ako Otcovia a deti Ivana Sergejeviča Turgeneva (1862), Besy Fiodora Michailoviča Dostojevského (1872) a mnohé ďalšie. Tolstého hlas je jedinečný, ako o románe Vojna a mier napísal Svetozár Hurban Vajanský: „Odložíš knihu nie rozčúlený, nie rozháraný, ale uspokojený, nasýtený a spokojný. V duši nezostal ti žiaden nelad, všetko, čo musel básnik urobiť proti tebe, to jest, keď musel ťa rozčúliť a zlé veci predstaviť ti — zabúdaš a duch kolíše sa ti v divnej, uspávajúcej harmónii. Nemyslím, že by niektorý spisovateľ nového veku tak harmonicky vplýval na ľudskú dušu. Tebe zdá sa, že si sa románom tým stal lepším, čistejším.“

VOJNA A MIER ukážka 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Oproti kánonickým filmovým a televíznym spracovaniam či divadelnej dramatizácii Erwina Piscatora, opakovane uvádzanej aj na Slovensku, akcentuje dramatizácia Karola Horvátha z rozsiahleho materiálu groteskné motívy. Tolstoj vo svojom románe okrem iného reflektuje spôsob, akým sa v európskej kultúre píšu dejiny vojen a iných zlomových historických udalostí. Jeho „kronika“ nesleduje iba dianie na bojiskách a v salónoch vtedajšej ruskej spoločnosti, ale nahliada i do textov, ktoré o tomto období vznikli a originálne ich komentuje.

VOJNA A MIER ukážka 3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Veľký spoločenský román zámerne sleduje príbehy vtedajších vodcov v mozaike mnohých ďalších príbehov a okrem iného hľadá aj odpovede na otázku, čo všetko formuje spoločnosť a aký zástoj pri tomto formovaní má literatúra, filozofia, zákonodarstvo a iná spoločenská činnosť.

Réžia: Marek Kundlák a Adam Hanuljak
Preklad: Ružena Dvořáková-Žiaranová
Dramaturgia: Ján Šimko
Hudobná dramaturgia: Matúš Wiedermann
Majster zvuku: Rudolf Fritzman
Hudba: Marián Zavarský
Produkcia: Silvia Lukáčová, Alena Rumanovská a Marcela Stanková

Účinkujú: Boris Farkaš, Juraj Kemka, Jakub Rybárik, Zuzana Porubjaková, Henrieta Koláriková, Helena Geregová, František Kovár, Martin Huba, Dominika Žiaranová, Přemysl Boublík, Laco Kerata, Ondrej Kaprálik, Lucia Vráblicová, Matej Landl a ď.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame