Športová televízia
Športová televízia

Naša zabudnutá klasika: František Švantner / List na rozlúčku

Naša zabudnutá klasika: František Švantner / List na rozlúčku

: V premiére vysielame v utorok 30. 11. 2021 o 20.00 v Rádiu DEVÍN.

Autorka rozhlasovej dramatizácie: Gabriela Alexová
Autor balady: František Švantner

Novela List, ktorá je predlohou tejto rozhlasovej hry vyšla v zbierke noviel Dáma a patrí do poslednej, existenciálnej, fázy tvorby Františka Švantnera, ktorú bezprostredne ovplyvnila 2. svetová vojna. Základným rámcom príbehu je list, ktorý adresuje žena svojmu manželovi, ktorého opúšťa, pričom so zmyslom pre detail a psychologickú drobnokresbu rekonštruuje udalosti, ktoré jeho napísaniu predchádzali. Autorka Gabriela Alexová vo svojej tvorbe rada skúma mužsko-ženské vzťahy, zvlášť ju zaujímajú ich patologické formy. Emočné a psychické násilie je na rozdiel od fyzického násilia vo svojich prejavoch omnoho subtílnejšie, no o nič menej devastačné. Pre jeho obete je ťažšie ho detekovať, o to ťažšie je vymaniť sa z jeho bludného kruhu. Švantner vo svojej próze skúma človeka, morálne dilemy, ktorým čelí uvrhnutý do extrémnej situácie, spôsobenej vojnovým konfliktom. V rozhlasovej interpretácii postavy Júlie, ktorej subjektivita rozprávania a prežívania je ešte posilnená jej vnútorným alter egom (postavu Júlie stvárnili dve herečky) sa ukazuje, že trauma postáv je omnoho hlbšia, v skutočnosti bola nevyhnutným vyústením predchádzajúcich udalostí a ich vzťahu, zatiaľ čo vojna bola len ich katalyzátorom.

Obsadenie: Petra Vajdová, Edita Kopričević-Boršová, Juraj Kemka, Peter Kočiš, Přemysl Boublík, Lena Košická

Réžia: Veronika Martinková
Dramaturgia: Michaela Materáková
Zvuk: Ľubica Olšovská
Hudobná dramaturgia: Lída Hodulíková
Produkcia: Marcela Stanková

Naša zabudnutá klasika je názov cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej próze i dráme kontroverzné, neznáme, tematicky alebo formálne výnimočné, či dodnes rozhlasovo nespracované texty slovenských autorov. Cieľom celého cyklu je najmä ambícia priniesť do rozhlasového priestoru texty, ktoré ešte spracované neboli, nepatria k všeobecne známym a dokonca nemusia vo svojej podstate byť ani textami klasickej beletrie. Zároveň v autorskom spracovaní slovenských dramatizátorov ide o pokus hľadať rôzne formy pre spracovanie podobných textov.


Photo by Annie Spratt on Unsplash

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame