EURO 2020
EURO 2020

Fakty: Mária Gulovichová. Krehká hrdinka zo SNP

Fakty: Mária Gulovichová. Krehká hrdinka zo SNP

: V premiére v nedeľu 13.6. o 16:30 v Rádiu DEVÍN.

Výber zo štúdie Petra Borzu "Mária Gulovichová. Krehká hrdinka zo Slovenského národného povstania" nás zoznámi so ženou, ktorá sa v roku 1921 narodila do rodiny gréckokatolíckeho duchovného v Litmanovej na severovýchode Slovenska. Vyštudovaná učiteľka sa v roku 1944 zapojila do odboja. Plnila rozličné úlohy, bola pridelená k sovietskej misii ako tlmočníčka a neskôr sa so súhlasom generála Rudolfa Viesta pripojila k americkej jednotke DAWES, ktorej poslaním bolo zabezpečovať presun spojeneckých letcov zostrelených na okupovanom území Európy. Dramatické situácie zažívala po ústupe do hôr i po dosiahnutí frontovej línie a prechode k Červenej armáde. Cez Maďarsko, Rumunsko sa dostala do Talianska a odtiaľ viedla jej životná cesta do USA, kde jej ponúkli štúdium na Vassar College. V roku 1946 bola ocenená Bronzovou hviezdou, ktorá sa udeľuje za hrdinský alebo záslužný čin - v jej prípade šlo o hrdinské konanie počas misie DAWES na Slovensku. V roku 1952 získala americké občianstvo a zúčastnila sa aj osláv 50. výročia SNP v roku 1994 v Banskej Bystrici. Viac si vypočujete v cykle Fakty

Foto: archív