EURO 2020
EURO 2020

Rozhlasová hra: Franz Kafka/Viera Mijot – Najsrdečnejšie pozdravy, Váš Franz

Rozhlasová hra: Franz Kafka/Viera Mijot – Najsrdečnejšie pozdravy, Váš Franz

: Premiéra rozhlasovej hry v utorok 25.5.2021 od 20:00 v Rádiu DEVÍN. Repríza v piatok 28.5. o 21.00.

Spisovateľ Franz Kafka a emancipovaná žurnalistka Milena Jesenská sa stretli v prvorepublikových pražských kaviarenských kruhoch. Milena ho požiadala o možnosť preložiť niektoré jeho poviedky z nemčiny do češtiny, Kafka súhlasil a ona postupne prekladá viaceré jeho diela, pričom zároveň ide o prvé preklady týchto próz do iného jazyka. Po vydaji sa sťahuje z Prahy do Viedne, Kafka sa lieči v sanatóriu na tuberkulózu a postupne sa medzi nimi rodí veľmi intenzívny a vášnivý korešpondenčný vzťah. Zo vzájomnej korešpondencie sa zachovali iba Kafkove listy a po prvý raz vyšli pod názvom Briefe an Milena v roku 1952. Dielo Listy Milene, z ktorého čerpá aj rozhlasové spracovanie Viery Mijot, je prekladom Milana Žitného a okrem necenzurovaných Kafkových listov obsahuje aj fejtóny a Kafkov nekrológ Mileny Jesenskej. Jedno z najsugestívnejších korešpondečných literárnych diel 20. storočia poodhaľuje vnútro originálneho a veľmi svojrázneho literáta svojej doby, zároveň je ľúbostným príbehom plným potláčanej vášne a intelektuálneho porozumenia, lásky, ktorá sa stala nemožnou viac pre iracionálne vnútorné pohnútky, než pre objektívne vonkajšie okolnosti.

Autor literárnej predlohy Listy Milene: Franz Kafka
Autorka rozhlasovej adaptácie: Viera Mijot
Autor prekladu literárnej predlohy: Milan Žitný

Obsadenie: Róbert Roth a Táňa Pauhofová
Réžia: Milena Lukáčová
Dramaturgia: Michaela Materáková
Zvuk: Ľubica Olšovská
Hudobná dramaturgia: Lída Hodulíková
Produkcia: Silvia Lukáčová