Rozhlasová hra: A.P.Čechov - Dráma na poľovačke

Rozhlasová hra: A.P.Čechov - Dráma na poľovačke

: Vysielame v nedeľu 10.1.2021 o 21.00 v Rádiu DEVÍN.

Na nedeľný večer sme pre vás pripravili dramatizáciu novely „Dráma na poľovačke". Jej autor Anton Pavlovič Čechov patrí i dnes, viac ako sto rokov po smrti, medzi najznámejších ruských dramatikov a prozaikov 19. storočia. V tomto svojom diele, napokon tak, ako vo všetkých ostatných, nastavuje spoločnosti a jej protagonistom zrkadlo. Ukazuje im to, čo nechcú vidieť a pochopiť: Aký zlý a nudný život žijú. Život bez skutočnej lásky a bez naplnenia veľkých ideí. Prázdny život malomeštiakov neschopných zmeny a vývoja.
Novelu podľa vlastného prekladu pre rozhlas zdramatizoval Michal Príbus.

V hlavných úlohách účinkujú: Ctibor Filčík, František Dibarbora, Gustáva Valach, Mária Kráľovičová, Elo Romančík a ďalší.