Stratení v čase: Ján Lajčiak

Stratení v čase: Ján Lajčiak

: Vysielame v premiére v nedeľu od 18.00 na Rádiu Devín.

Ďalšia časť cyklu Stratení v čase bude venovaná výnimočnej osobnosti Jána Lajčiaka. Tento evanjelický kňaz a vedec sa narodil 25. 7. 1875 v Pribyline a zomrel vo veku 43 rokov 28. 10. 1918 vo Vyšnej Boci.

Je to meno, ktoré pozná odborná verejnosť, ale stále nie je súčasťou nášho kultúrneho kánonu. A to napriek tomu, že jeho dielo a životný príbeh sú fascinujúce. Aj dnes obdivujeme, že sa venoval orientálnej filológii, teológii, biblistike, prekladateľskej činnosti, neskôr sociológii, kultúrnej a literárnej histórii. Tento polyglot, ovládajúci viacero európskych a orientálnych jazykov je autor jedinečnej monografie Slovensko a kultúra, zásadného diela o stave slovenskej spoločnosti, ktoré vyšlo až po smrti autora. Je rovnako aj autorom cigánskej gramatiky a unikátnych prekladov z biblie.

Hovorí sa o ňom, že predbehol svoju dobu a predovšetkým, že vysoko prečnieval nad svoje okolie. Napriek tomu, že sa vrátil na Slovensko, pretože chcel pomôcť v rozvoji kultúry, čakalo ho doma nepochopenie a nepriateľstvo. Po dvoch doktorátoch a akademických úspechoch v zahraničí pôsobil na ako farár vo Vyšnej Boci, kde po ťažkej chorobe skonal.

Autorka cyklu Ivica Ruttkayová sa pri príležitosti vydania faksimile diela Slovensko a kultúra v roku 2020, teda po 100 rokoch od prvého vydania porozprávala s iniciátormi čestným predsedom Spolku Martina Rázusa Jánom Jurášom a diplomatom a prekladateľom Stanislavom Vallom. Budeme rovnako počuť názory diplomata a literárneho vedca Rudolfa Chmela, spisovateľa Antona Baláža a evanjelickej farárky Evy Oslíkovej. Výtvarníčka Oľga Lajčiaková je praneterou Jána Lajčiaka a tak jej rozprávanie môže vniesť do našej predstavy o tomto intelektuálovi mnohé podrobnosti z osobného života, ktoré doteraz verejnosť nepoznala.

Spoločne pri tomto príbehu môžeme uvažovať nad otázkou akú úlohu má silná osobnosť v spoločnosti a či aj dnes dokážeme dostatočne oceniť originálnych a talentovaných ľudí, ktorí prinášajú do nášho prostredia nové impulzy.