Tour de France 2020
Tour de France 2020

Divadelný zápisník: Donald Rayfield_Život Antona Čechova

Divadelný zápisník: Donald Rayfield_Život Antona Čechova

: V premiére vysielame každý piatok od 24.7. až do septembra o 21.00 v Rádiu DEVÍN.

Donald Rayfield, emeritný profesor ruského a gruzínskeho jazyka, ktorého profesionálny život je zviazaný s Queen Mary University v Londýne, je považovaný za jedného z najväčších znalcov Čechovovho diela na svete. Okrem početných odborných štúdií a monografií, venovaných dielu Antona Čechova, publikoval v roku 1997 aj rozsiahly životopis Anton Chekhov. A life. Životopis, vychádzajúci z analýzy Čechovových diel, korešpondencie a mnohých pamätí Čechovových rodinných príslušníkov, spolupracovníkov, priateľov, kritikov, historikov, vyskladal Rayfield pútavú literárnu biografiu. Jej publikovanie vzbudilo búrlivé ohlasy - na jednej strane veľmi pozitívne od dramatikov, režisérov, literárnych a divadelných teoretikov (medzi inými Arthura Millera či Michaela Frayna), na druhej strane polemické, najmä v Rusku, kde vyšla v preklade prvýkrát v roku 2005. Obraz Antona Čechova, ktorý vykresľuje Rayfieldova biografia, síce nachádza oporu v korešpondencii a iných archívnych materiáloch, väčšinou ho tak ale poznali vedci a študenti, ktorí sa nimi zaoberali. Biografie v ruskom jazyku obvykle ponúkajú celkom iný portrét klasického autora, s ktorým sa ten Rayfieldov nevyhnutne musel dostať do konfliktu, ako každý pokus o demýtizáciu. Knihu Život Antona Čechova vydal v roku 2015 Divadelný ústav v preklade Zuzany Vajdičkovej a Ľubomíra Vajdičku.

Čítanie z obsiahlej knihy Život Antona Čechova a rozhovor s historičkou a teatrologičkou Nadeždou Lindovskou prinášame v Divadelnom zápisníku v auguste a septembri. Číta Lucia Hurajová.

Foto: archív wikimedia