Tri relácie k 140. výročiu narodenia legendy

Tri relácie k 140. výročiu narodenia legendy

Astronóm, vynálezca, meteorológ, letec, diplomat a dohodový armádny dôstojník Štefánik bol jediným Slovákom schopným a ochotným dodať hnutiu za nezávislosť punc „česko-slovenského" úsilia. Vo vypočítavaní jeho zásluh na poli vysokej medzinárodnej diplomacie by sa dalo dlho a podrobne pokračovať, vydáme sa však inou cestou. Rozhlasový archív obsahuje okrem početných publicistických a odborných príspevkov k osobnosti Milana Rastislava Štefánika aj Štefánikovi venované rozhlasové hry, pásma a čítania na pokračovanie...

Rádio Devínv nedeľu 19. júla o 18:00 výročiu venuje reláciu Historia Magistra Vitae s historikom Michalom Kšiňanom. V utorok 21. júla o 9:10 odvysiela esej Pavla Macha Fenomén národného hrdinu v slovenskom prostredí.


A o 17:00 exkurziu rozhlasovým archívom v Ars litere Zuzany Belkovej s témou Rozhlasový obraz Milana Rastislava Štefánika.
Autorka sa v nej pozrela na rozhlasový umelecký obraz tejto osobnosti...


RTVS; foto TASR