Desať dekád divadla.sk

Desať dekád divadla.sk

Vysielame každú nedeľu od 16.30 v Rádiu DEVÍN

Pri príležitosti Roku slovenského divadla pripravili RTVS Slovenský rozhlas Rádio DEVÍN 52-dielny cyklus polhodinových relácií pod názvom „Desať dekád divadla.sk“, v ktorom spracuje pre svojich poslucháčov rozhlasové dejiny slovenského divadla. Tento unikátny projekt sa uskutoční v odbornej garancii prof. Vladimíra Štefka, so zapojením významných slovenských teatrológov a odborníkov. Hosťami diskusií budú poprední divadelní kritici, historici, teoretici, pedagógovia VŠMU v Bratislave a Akadémie umení v Banskej Bystrici, pamätníci divadelného diania a podobne. Sprievodcami po dejinách divadelníctva budú moderátori Hana Rodová, Egon Tomajko, Rastislav Piško, Mariana Jaremková, Zuzana Golianová a Peter Turčík, ktorého oslovila redaktorka Jarmila Vitovičová:

Peter Turčík o cykle Desať dekád divadla.sk

Ambíciou tohto cyklu je zachytiť všetky dôležité a relevantné oblasti slovenského divadla a okrem zásadných historických míľnikov slovenského divadla, profilov vybraných osobností, zmapuje aj regionálne divadelné špecifiká a divadelné centrá, žánrové a druhové špecifiká súčasného divadla, otázky divadelného školstva a reflexie. Veľký priestor bude venovaný dejinám Slovenského národného divadla. Projekt Desať dekád divadla.sk vysielame od februára každú nedeľu o 16.30 a v repríze vždy nasledujúcu nedeľu ráno o 6.00 hod.
Archív odvysielaných častí nájdete tu.

Foto/Zdroj: RTVS Rádio DEVÍN