Naša zabudnutá klasika: Milo Urban – O ľuďoch, ktorí hľadali šťastie

Rozhlasová tvorba

Naša zabudnutá klasika: Milo Urban – O ľuďoch, ktorí hľadali šťastie

15. 08. 2019 09:45

Premiéru rozhlasovej hry vysielame v utorok 20.8. o 20.00 na Devíne. Repríza v piatok 23.8. o 21.00.

Mila Urbana ako prozaika asi netreba zvlášť predstavovať. Ako významný predstaviteľ modernej slovenskej literatúry (s prevahou tvorby medzi dvoma svetovými vojnami) je známy predovšetkým voľnou trilógiou románov z prostredia hornej Oravy 20-30. rokov minulého storočia (Živý bič, Hmly na úsvite a V osídlach). Rovnako podstatnou je aj jeho novelistická tvorba koncentrovaná o.i. do dvoch zbierok: Výkriky bez ozveny a Z tichého frontu.

Práve z druhej zbierky pochádzajú aj dve novely, ktoré sa stali predlohou pre novú rozhlasovú dramatizáciu Mira Dacha – Človek, ktorý hľadá šťastie a Pred dražbou. V názve dramatizácie (O ľuďoch, ktorí hľadali šťastie) sa ukrýva aj samotný kľúč k nazeraniu naň. Miro Dacho dáva vo svojom formálne nezvyčajnom spracovaní do priameho kontrastu svety dvoch mužov, ktorých nespája nič iné, iba túžba vo svojich vlastných životných príbehoch dosiahnuť to, čo si každý z nich predstavuje pod pojmom „šťastie". Jeden sa vrátil z Ameriky, naplnený ideálmi (a finančne zabezpečený), druhý ostal na Slovensku a žiaden z týchto aspektov života nedosiahol. A hoci sa nikdy nestretnú, spojením ich príbehov vzniká nový význam a zamyslenie nad tým, čo nám vlastne v skutočnosti šťastie v živote prináša a či je vôbec nevyhnutné sa takto na svoj život dívať.

Autor próz: Milo Urban 
Autor rozhlasovej dramatizácie:
Miro Dacho
Obsadenie
: Vladimír Jedľovský a Matej Landl Réžia - Laco Kerata , Dramaturgia - Peter Pavlac, Zvukový majster - Andrej Klimits, Hudba a hudobná dramaturgia - Matúš Wiedermann, produkcia Silvia Lukáčová

Naša zabudnutá klasika je názov cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej próze i dráme kontroverzné, neznáme, tematicky alebo formálne výnimočné, či dodnes rozhlasovo nespracované texty slovenských autorov. Projekt mal premiéru v lete roku 2017 uvedením šiestich minidrám. Tretí ročník nadväzuje na ten predošlý počtom premiér, ktorý sa ustálil na čísle osem, nakoľko jeho zmyslom je o.i. aj premiérovo pokryť osem prázdninových týždňov vždy novou premiérou v cykle. Tento rok sa okrem rozšírenia počtu zúčastnených autorov posunul aj vo fokuse na autorov i témy. Predošlý ročník, tak silne spoločensko-politicky angažovaný v rámci historických tém /tzv. „osmičkové roky"/ sa oveľa výraznejšie posunul do intímnejších sfér rôznych foriem medziľudských vzťahov - partnerských, manželských, či rodinných. To samozrejme prináša témy oveľa viac osobné, idúce pod kožu individuality, od snahy hľadať pochopenie, nádej až po deštrukciu a nihilizmus. Napriek tomu, že ide o „klasiku" a teda predlohy starších dátumov ich vytvorenia, prepojenie so súčasnosťou je viac než len symbolické.


foto: Stretnutie s morom Ľubomír Kellenberger / webumenia.sk

Živé vysielanie
??:??