Naša zabudnutá klasika: Jarko Elen – Hriech pátra Marcela

Naša zabudnutá klasika: Jarko Elen – Hriech pátra Marcela

Premiéru rozhlasovej hry vysielame v utorok 13.8. o 20.00 na Devíne.

Jarko Elen (vlastným menom Jaroslav Kaiser) je určite veľmi špecifická osobnosť slovenskej literatúry. Patril ku generácii českých učiteľov, ktorí mnohí prišli po I. svetovej vojne na Slovensko, pomáhať zvyšovať úroveň vzdelania, záujmu o kultúru, literatúru, či umenie vôbec. Na Slovensku i začal písať (už po slovensky) a hoci jeho vzormi boli českí spisovatelia ako Otokar Březina, či Vítězslav Nezval, jeho tvorba sa stala prienikom avantgardných vplyvov súdobej európskej literatúry s prostredím, ktoré sa stalo jeho novým domovom. Jeho tvorba však nebola len prozaická (publikoval v Mladom Slovensku, či v časopise DAV), napísal aj množstvo operných a muzikálových libriet, textov piesní a niekoľko jeho divadelných hier sa dokonca zaraďuje medzi expresionistické drámy, tak veľmi odlišné od súdobej dramatickej spisby zameranej na prostredie slovenskej dediny.

Hriech Pátra Marcela je jeho prozaickou prvotinou (1923), ale nesie už všetky znaky jeho silne poetizujúceho štýlu, kde atmosféra a popis vnútorného stavu postavy je pre neho alfou a omegou vnímania textu. Aj táto poviedka je zreteľnou ukážkou literárneho expresionizmu, je množstvom osobných výkrikov, ktoré vyplývajú zo stretu prísnej spoločenskej tradície s intímnou potrebou naplnenia lásky a vzťahu medzi mužom a ženou, lásky, ktorá je od podstaty neuskutočniteľná, pretože je „zákázaná".

Komornú rozhlasovú hru na námety menej známeho autora Jarka Elena: „Hriech pátra Marcela" predstavuje režisér Adam Hanuljak:
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Obsadenie: Zuzana Porubjaková, Ondrej Kaprálik, Štefan Kožka, Tatiana Kulíšková, Laco Konrád a Lucia Vráblicová Réžia - Adam Hanuljak , Dramaturgia - Peter Pavlac, Zvukový majster - Ľubica Olšovská Hudobná dramaturgia - Rudolf Pepucha, produkcia - Ľudmila Sabová, Hudobné improvizácie - Dana Danišková:
Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Naša zabudnutá klasika je názov cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej próze i dráme kontroverzné, neznáme, tematicky alebo formálne výnimočné, či dodnes rozhlasovo nespracované texty slovenských autorov. Projekt mal premiéru v lete roku 2017 uvedením šiestich minidrám. Tretí ročník nadväzuje na ten predošlý počtom premiér, ktorý sa ustálil na čísle osem, nakoľko jeho zmyslom je o.i. aj premiérovo pokryť osem prázdninových týždňov vždy novou premiérou v cykle. Tento rok sa okrem rozšírenia počtu zúčastnených autorov posunul aj vo fokuse na autorov i témy. Predošlý ročník, tak silne spoločensko-politicky angažovaný v rámci historických tém /tzv. „osmičkové roky"/ sa oveľa výraznejšie posunul do intímnejších sfér rôznych foriem medziľudských vzťahov - partnerských, manželských, či rodinných. To samozrejme prináša témy oveľa viac osobné, idúce pod kožu individuality, od snahy hľadať pochopenie, nádej až po deštrukciu a nihilizmus. Napriek tomu, že ide o „klasiku" a teda predlohy starších dátumov ich vytvorenia, prepojenie so súčasnosťou je viac než len symbolické.


foto: webumenia.sk / Láska Alojz Klimo

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame