Naša zabudnutá klasika: E. M. Šoltésová - Elenin odkaz

Rozhlasová tvorba

Naša zabudnutá klasika: E. M. Šoltésová - Elenin odkaz

10. 07. 2019 11:46

Premiéru uvedieme v utorok 16.7. o 20:00 na Rádiu Devín.

Elenin odkaz je rozhlasová hra inšpirovaná a zostavená z textov Eleny Márothy Šoltésovej: Sedemdesiat rokov života a Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach. Začínajúci mladý autor, Mário Drgoňa, v nej ponúka svoj pohľad na Šoltésovej texty prostredníctvom študentky Eleny, ktorá ich študuje pre svoju školskú prácu. V eseji Nepolitické myšlienky o niektorých politických veciach z roku 1929, Šoltésová hodnotí spoločenské nálady v mladej, vtedy desaťročnej, spoločnej republike. Snaží sa tu vecne a objektívne pomenovať z čoho pramení nespokojnosť a pocit nespravodlivosti, ktorý vrie pod spoločenským povrchom a čoraz viac poznamenáva a naštrbuje vzájomné vzťahy Čechov a Slovákov v spoločnom štáte. Hlavná postava Elena má, pritom, so spisovateľkou spoločné omnoho viac, než len krstné meno. Aj ona, tak ako spisovateľka, cíti potrebu venovať sa zrovnoprávňovaniu žien, obhajovať naše zotrvanie vo viac-národnom celku. Minulosť sa tu stretáva s prítomnosťou, okrem iného aj v poznaní, že takmer storočná Šoltésovej esej, dokáže veľa povedať nielen o našej minulosti ale aj o našej súčasnosti. O tom ako Slováci čoby národ vidia samých seba, či ako sa vnímajú vo vzťahu k iným spoločenstvám, obzvlášť tým, ktoré bezprostredne ovplyvňujú ich životy. Od Šoltésovej čias sme sa niekam posunuli, zmenili sa premenné, no esencia toho, čo Šoltésová pomenovala, ostáva platná.

Autorka originálnych predlôh: Elena Márothy Šoltésová
Autor rozhlasovej hry:
Mário Drgoňa
Obsadenie
: Dominika Žiaranová, Jeanette Švoňavská, Judita Hansman, Juraj Predmerský, Miroslav Trnavský, Laco Kerata.

Réžia: Kamil Žiška
Dramaturgia: Michaela Materáková
Zvuk
: Milan Greguš
Hudobná dramaturgia
a produkcia: Ľudmila Sabová.

Naša zabudnutá klasika je názov cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej próze i dráme kontroverzné, neznáme, tematicky alebo formálne výnimočné, či dodnes rozhlasovo nespracované texty slovenských autorov. Projekt mal premiéru v lete roku 2017 uvedením šiestich minidrám. Tretí ročník nadväzuje na ten predošlý počtom premiér, ktorý sa ustálil na čísle osem, nakoľko jeho zmyslom je o.i. aj premiérovo pokryť osem prázdninových týždňov vždy novou premiérou v cykle. Tento rok sa okrem rozšírenia počtu zúčastnených autorov posunul aj vo fokuse na autorov i témy. Predošlý ročník, tak silne spoločensko-politicky angažovaný v rámci historických tém /tzv. „osmičkové roky"/ sa oveľa výraznejšie posunul do intímnejších sfér rôznych foriem medziľudských vzťahov - partnerských, manželských, či rodinných. To samozrejme prináša témy oveľa viac osobné, idúce pod kožu individuality, od snahy hľadať pochopenie, nádej až po deštrukciu a nihilizmus. Napriek tomu, že ide o „klasiku" a teda predlohy starších dátumov ich vytvorenia, prepojenie so súčasnosťou je viac než len symbolické.

foto: www.webumenia.sk / Žena s kyticou Mikuláš Galanda

Živé vysielanie
??:??