Po stopách pamäti: Pavol Smolík – Slová v spleti pavučín

Rozhlasová tvorba

Po stopách pamäti: Pavol Smolík – Slová v spleti pavučín

01. 02. 2019 15:38

Premiéru relácie vysielame v sobotu 2. februára o 17.00 na Devíne.

V prvej tohtoročnej časti cyklu si spomenieme na jedného z významných predstaviteľov literárneho hnutia slovenskej katolíckej moderny Jána Motulka.

Rodák z východného Slovenska, po maturite študoval slovenčinu a filozofiu v Bratislave. Zavŕšiť štúdiá mu však zabránili povolávacie rozkazy do Slovenskej pracovnej služby a potom na vojenčinu. Práve služba v armáde, ktorá ho zaviedla na Ukrajinu a do Talianska, ho inšpirovala napísať celý rad básní s protivojnovou tematikou. Medzi nimi vyniká skvostná zbierka Čas Herodes napísaná v rokoch 1948, 1949.
Po vojne získal zamestnanie v trnavskom Spolku svätého Vojtecha, redigoval mládežnícky časopis Plameň - kým jeho vydávanie komunisti nezakázali. Bol redaktorom neperiodickej tlače Spolku svätého Vojtecha a spolupracoval s redakciami svätovojtešských časopisov. Od roku 1959 sa stal redaktorom týždenníka Katolícke noviny, kde zotrval až do odchodu na dôchodok v roku 1987.
Básnické zbierky Jána Motulka zo štyridsiatych rokov - Blížence a V mimózach vietor, ale aj zbierka noviel Z ohňa a krvi - apelujú proti hrôzam vojny. Až po dlhom čase, v roku 1970, prichádza s treťou básnickou zbierkou Zobúdzanie popola, reflektujúcou autorove obavy z ohrozenia ľudstva novými plameňmi vojny. Prežitú životnú skúsenosť poznačenú vojnou i dlhoročným komunistickým útlakom potom zhmotnil v dielach, ktoré vznikli už v ponovembrovom období slobody: v zbierkach básní Fialové žalmy či Havrania zima.
Ján Motulko zomrel v roku 2013.

Foto: fotobanka Pixabay

Živé vysielanie
??:??