Divadelná recenzia: Salome v Národnom divadle Brno

Divadelná recenzia: Salome v Národnom divadle Brno
Bohatý dramaturgický plán opery Národného divadla Brno zavŕšila na sklonku minulej divadelnej sezóny jednoaktová dráma Richarda Straussa Salome. V hlavnej postave titulu, ktorý kladie mimoriadne interpretačné nároky na spevákov aj orchester a súčasne si vyžaduje podnetné režijno-scénografické predvedenie, exceluje slovenská sopranistka Linda Ballová. O druhej repríze inscenácie, ktorá ostáva v repertoári aj v aktuálnej sezóne, píše účastník online dielní kreatívnej kritiky Smartheatre, Viliam Udič, načítal Marek Lupták:

Divadelná recenzia - Salome v Národnom divadle Brno Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Foto/zdroj: ndbrno.cz

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame