Literárna recenzia: Žiť proti svojej vôli

Literárna recenzia: Žiť proti svojej vôli

Katarína Fedorová je právnička, vysokoškolská pedagogička a lektorka vzdelávacích seminárov z oblasti medicínskeho práva. Celá jej odborná činnosť sa sústredí na pomoc ľuďom v oblasti sociálneho zabezpečenia a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím.

Odborné skúsenosti premieta aj do podoby prózy: vo svojom druhom románe Vyššia moc píše o rodine, do ktorej sa narodí dieťa s postihnutím. Tejto knihe sa v recenzii s názvom Žiť proti svojej vôli venuje literárna vedkyňa Magdalena Bystrzak, číta Eva Kopecká:

Literárna recenzia - Žiť proti svojej vôli Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Redakčne pripravila Gabriela Magová.

Foto/Zdroj: z obalu knihy / vydavateľstvo Slovart

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame