Akých bolo posledných 5 týždňov v slovenskej literatúre?

Akých bolo posledných 5 týždňov v slovenskej literatúre?

Literárny vedec Radoslav Passia a moderátorka Rádia DEVÍN Andrea Makýšová Volárová v štúdiu Rádia DEVÍN raz za 5 týždňov glosujú aktuálne dianie v slovenskej literatúre. Rozprávali sa o čítaní v pandémii, o dotazníku MK SR k fungovaniu umeleckých fondov, zložení poroty ceny Anasoft litera 2020, o literárnom historikovi, kritikovi, esejistovi, publicistovi a prozaikovi Júliusovi Vanovičovi, ktorý nás navždy opustil vo veku 85 rokov na konci roka 2020, o českom projekte vydania súborného diela Ladislava Grosmana a o knižných tipoch na nové vydanie Jána Lajčiaka Slovensko a kultúra a na Flanérovu košeľu Jany Beňovej:

L 11. 1. 2021-5 týždňov v slovenskej literatúre-Rado Passia