Viera Polakovičová spomína na Juraja Beneša

Reflexia a kritika

Viera Polakovičová spomína na Juraja Beneša

22. 05. 2020 09:34

Juraj Beneš je jeden z najprogresívnejších slovenských skladateľov, ktorý by sa tohto roku dožil 80-tich rokov. Osobné spomienky nám poslala muzikologička Viera Polakovičová. Číta Jarmila Vitovičová:

Viera Polakovičová spomína na Juraja Beneša

Foto/Zdroj: Hudobné centrum

Živé vysielanie
??:??