Akých bolo posledných päť týždňov vo vokálnom umení?

Reflexia a kritika

Akých bolo posledných päť týždňov vo vokálnom umení?

15. 10. 2019 15:42

Hostka naladená na Devín  15. 10. 2019

Muzikologička, operná kritička a publicistka, členka výboru Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov Michaela Mojžišová v štúdiu Rádia DEVÍN spolu s moderátorkou a redaktorkou Jarmilou Vitovičovou hodnotia uplynulých päť týždňov vo vokálnom umení doma aj v zahraničí:

L 15. 10. 2019-Michaela Mojžišová


Foto/Zdroj: Rádio DEVÍN

Živé vysielanie
??:??