Dante Alighieri: Božská komédia - Očistec

Dante Alighieri: Božská komédia - Očistec

Pozývame na cestu Očistcom

Potom, čo poslucháči pobudli s Dantem a Vergíliom v pekle, teraz sa dostanú do očistca a pomaly smerujú spolu s ním k raju. To sú tri kantiky, tri časti Božskej komédie.

Táňa Kusá Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Danteho Božská komédia je gigantické dielo. Pokladá sa za jedno z najväčších básnických výtvorov všetkých čias.
Pre poslucháčov Rádia Devín sa ho „tvorcovia Parnasu“ snažia priblížiť živým, nie akademickým spôsobom.
Hoci má Božská komédia viac ako 700 rokov, nielenže nie je zastaraná, ale naopak, zasa a zasa dokáže prekvapiť svojou sviežosťou a pôvabom... tvrdí to aj odborníčka a komentátorka Miroslava Vallová:

Miroslava Vallová Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Božská komédia odznie na Rádiu Devín kompletná. Poslucháči si už mohli vypočuť Peklo. Od pondelka 19.10. vysielame v premiére druhú kantiku Očistec. Symbolicky - v roku 750.výročia narodenia jedného z najväčších básnikov všetkých čias.
- 33 spevov v interpretácii Štefana Bučka s komentárom Miroslavy Vallovej v rozhovore s Táňou Kusou.
- 7 rozhovorov na danteovskú tému s doc.Vincentom Múcskom a dr.Viliamom Turčánym, ktorý Božskú komédiu spolu s Jozefom Felixom preložil.
- Hudobný spoločník -opäť Danteovská symfónia Franza Liszta, ktorú vybrala Lýgia Vojtková.
- Zvukoví majstri: Stanislav Kaclík, Peter Daniška, Peter Pištek a Rudolf Fritzman
- Réžia: autorka projektu Parnas Táňa Kusá.

Duše zatratených nemajú šancu. Navždy musia pykať v Pekle. Ale tie, ktoré sa kajali, môžu sa očistiť od siedmich hlavných hriechov, keď vystúpia na Očistcovú horu.
Dante Alighieri (Aligiéri): Božská komédia - Očistec


1. rozhovor: Rekapitulácia Pekla
Rozhovor Táne Kusej s komentátorkou Božskej komédie Miroslavou Vallovou
Skôr než otvoríme stránky druhej kantiky Božskej komédie, skôr než vstúpime do Očistca - zrekapitulujeme si, koho Dante do Pekla umiestnil a ako si Peklo predstavoval.
Hosťom Parnasu je Miroslava Vallová - riaditeľka Literárneho centra, prezidentka Danteho spoločnosti Societa Dante Alighieri a editorka Božskej komédie, ktorá nás po celý čas sprevádzala komentármi ku všetkým 34 spevom Pekla.
Danteho život je ohraničený rokmi 1265 až 1321. Božskú komédiu písal v hlbokej kríze nielen spoločenskej, ale aj svojej vlastnej duševnej. Svoju imaginárnu púť záhrobím začal na Veľkonočný piatok v roku 1300 - 8.apríla, podľa niektorých danteológov 25.marca. Pápež Bonifác VIII. vyhlásil tento rok za jubilejný - rok spirituálnej a politickej obnovy.
Na začiatok si teda povedzme o okolnostiach, prečo sa Dante vo svojom diele vydal na púť záhrobím, prečo vstúpil do Pekla.

1. rozhovor - Rekapitulácia pekla Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

1.spev
    Dante  s Vergiliom vyšli  z Pekla  a znovu vidia hviezdy. Predrali sa pekelnou šachtou, ktorú kedysi prerazilo Luciferovo telo, keď bol zvrhnutý z nebies.    Pred nimi je Očistec. Je to kužeľovitá hora, ktorá stojí na ostrove obohnanom trstinou. Sedem kruhov Očistcovej hory symbolizuje sedem hlavných hriechov: pýchu, závisť, hnev, lenivosť, lakomstvo, nestriedmosť a smilstvo. Vchod do Predočistca stráži Cato Utický.

1. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

2.spev
    Očistcová hora vyzerá ako zužujúci sa kužeľ. Je na nej sedem okruží, sedem pásiem, ktoré symbolizujú sedem hlavných hriechov: pýchu, závisť, hnev, lenivosť, lakomstvo, nestriedmosť a smilstvo. Dante kráča spolu s Vergiliom po pustom pobreží. Zjaví sa anjel a na mori v diaľke Dante zbadá loďku s nezatratenými dušami. Medzi nimi podľa hlasu pozná svojho priateľa Casellu Básnici však musia prejsť otvorom do Predočistca, ktorý stráži Cato Utický.

2. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

    3.spev
    Prvé pásmo Predočistca pripomína Dantemu ligurské pobrežie. Spolu s Vergiliom sa sem dostal cez otvor, ktorý stráži Cato Utický. Sú tu vyobcovaní- exkomunikovaní z cirkvi. Medzi nimi je tiež kráľ Manfréd z rodu Hohenštaufovcov, ktorý zomrel v cirkevnej kliatbe.

3. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

4.spev
    Dante a Vergilius prešli prvé pásmo Predočistca. Medzi dušami exkomunikovaných z cirkvi stretli kráľa Manfréda z rodu Hohenštaufovcov. Teraz sú v druhom pásme Predočistca a tu sú duše lenivých. Medzi nimi je tiež duša istého Belacquu.

4. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

5.spev
    V treťom pásme Predočistca sú duše zavraždených. Vergilius prosí Danteho, aby sa za nich prihovoril, keď sa ako smrteľník vráti naspäť na zem. Vrúcne modlitby priateľov a príbuzných totiž dušiam pri očiste pomôžu. Medzi nimi je tiež žena - Pia zo Sieny.

5. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

6.spev
    Dante a Vergilius sú stále v treťom pásme Predočistca. Sú tu duše tých, ktorí zomreli násilnou smrťou skôr, než dostali odpustky alebo mohli oľutovať svoje hriechy. Zavraždení prosia Danteho, aby vyhľadal ich príbuzných, keď sa vráti späť na zem. Čím vrúcnejšie sa za nich budú modliť, tým kratšie budú v Očistci. Medzi nimi je slávny provensálsky trubadúr Sordello. Dante vysloví ostré výhrady voči vtedajšej Itálii a rodnej Florencii.

6. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

7.spev
    V Údolí kniežat zbor ôsmich panovníkov spieva Salve regina!: na ich čele je cisár Rudolf Habsburský, vedľa neho český kráľ Přemysl Otakar II., otec Václava II., potom francúzsky kráľ Filip III. Smelý - ten s malým nosom, vedľa neho s veľkým nosom Karol z Anjou, i anglický kráľ Henrich III. Ako kontrast Dante spomína rímskeho cisára Oktaviána. Nášho básnika i Vergilia naďalej sprevádza provensálsky trubadúr Sordello.

7. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

8.spev
    V Údolí kniežat je podvečer - duše spievajú hymnus sv.Ambróza. Nino Vinsconti sa Dantemu sťažuje, že naňho zabudla jeho manželka a vydáva sa. Konrád Malaspina Dantemu predpovedá vyhnanstvo. Ale aj tu číha nebezpečentsvo - trávou sa plazí had. Zmizne však, len čo začuje anjelské krídla.

8. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

2. rozhovor: Danteho doba z pohľadu historika
Rozhovor Táne Kusej s historikom doc. Vincentom Múcskom
Dante sa narodil v roku 1265 medzi 21. májom a 7.júnom - presný deň zatiaľ nepoznáme, podobne ako pri jeho úmrtí. Zomrel 13. alebo 14.septembra v roku 1321. Bola to doba turbulentná, plná bojov a politických zmien na Apeninskom polostrove a v celej Európe vôbec. Z rodnej Florencie musel odísť do vyhnanstva na vrchole svojich síl a politickej kariéry a vo vyhnanstve aj zomrel. Božská komédia sa hmýri historickými udalosťami a postavami nielen zo staroveku, ale aj jeho súčasníkmi. Svoje sympatie, na druhej strane výhrady, pohŕdanie až nenávisť Dante niekde priamo deklaruje, niekde zastrie do symboliky a alegoriky, čo nám pri jednotlivých spevoch pomáha dešifrovať editorka Božskej komédie Miroslava Vallová.
Dnes sa na historickú situáciu v Európe v 13.a 14.storočí pozrieme očami historika doc. Vincenta Múcsku z Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
Dante písal Božskú komédiu, aby hľadal spásu svojej duše. Ocitol sa v hlbokej kríze osobnej, ktorá bola odrazom krízy celej vtedajšej spoločnosti. Ako sa táto kríza prejavovala? Resp. aká bola situácia v Európe?

2. rozhovor - Danteho doba z pohľadu historika Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

9.spev
    Na kvitnúcej lúke večer Dante usne. Zdá sa mu, že ho unáša orol. Keď ráno precitne, je s Vergiliom sám. Doteraz ich Údolím kniežat sprevádzal provensalský trubadúr Sordello. Stoja pred bránou Očistca. Anjel mečom Dantemu vryje na čelo sedem P, iniciálu latinského peccatum - pre sedem smrteľných hriechov. Potom zlatým a strieborným kľúčom bránu do Očistca otvorí.

9. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

10.spev
    Básnici prekročili prah Očistcovej brány. Musia vystúpiť na vrchol Očistcovej hory - čaká ich sedem kruhov Očistca, v ktorých sa duše očisťujú od siedmich smrteľných hriechov. Anjel vryl Dantemu na čelo sedem P - po latinsky peccatum znamená hriech. Najťažším hriechom je pýcha - duše pyšných ľudí sa očisťujú v prvom kruhu. Na mramorovej očistcovej skale sú vytesané tri príbehy pokory ako protiklad pýchy.

10. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

11.spev
    V prvom kruhu Očistca sa očisťujú duše pyšných. Odriekajú Otčenáš a obracajú sa na tých, čo ešte žijú a môžu im modlitbami skrátiť pobyt v Očistci. Dante medzi nimi poznáva troch nadutých: je to Omberto, Oderisi a Salvani. Zamýšľa sa nad márnivosťou a krátkym trvaním slávy.

11.spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

12.spev
    Dante s Vergiliom kráčajú po kamennej ceste, na ktorej sú vytesané príklady potrestanej pýchy. Zjaví sa anjel, krídlami udrie Danteho po čele a zbaví ho prvého P, prvého hriechu - po latinsky peccatum. Dante je očistený od pýchy - najťažšieho zo siedmich smrteľných hriechov. Spolu s Vergiliom prejde do druhého pásma - pásma závisti.

12.spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

3. rozhovor: Kríza v cirkvi a náboženské reformy
   Obdobie, v ktorom Dante žil, poznačili boje medzi jednotlivými panovníkmi, ale najmä medzi cisárom a pápežom. Dante bol prívržencom cisára, na čo doplatil. Zomrel vo vyhnanstve v roku 1321 ako 56-ročný a svoju rodnú Florenciu už nikdy neuvidel.
O kríze Európy v 13. a 14.storočí hovoria napokon tiež čísla. Počas približne 50 rokov Danteho života sa na tróne vystriedalo 8 cisárov a pápežský stolec vymenilo 14 pápežov, čo svedčí o nestabilite tejto inštitúcie. Niekedy počas jedného roku máme aj 3 pápežov. Hovorili sme o tom minule s historikom doc. Vincentom Múcskom z Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dnes sa sústredíme na krízu v cirkvi a na reformné hnutia.
V Európe 13. a 14.storočia doznievali nánosy reformných hnutí. Takým najsilnejším bolo hnutie zdola - napr. sv. Františka z Asissi. Čo vyvolalo náboženské reformné hnutie?
Dante za svoj politický postoj a kritiku cirkvi znášal následky vyhnanstvom. Ale nielen počas svojho života. 6 rokov po Danteho smrti - v roku 1327 dal pápežský legát spáliť jeho traktát O monarchii a navrhol, aby spálili aj Danteho kostru a jeho popol rozprášili. Na šťastie sa toto legátovo želanie nenaplnilo, aj keď Dante zomrel mimo svojho rodného mesta v Ravenne.

3. rozhovor- Kríza v cirkvi a náboženské reformy Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 13.spev
    Druhý kruh Očistca je určený závistlivcom. V sivých plášťoch sedia pri skalnej stene a sivá je tiež ich tvár. Aj tieto duše prosia Danteho, aby vyhľadal ich príbuzných a priateľov. Ich modlitba im pomôže skrátiť pobyt v Očistci. Medzi závistlivcami je duša Sapie zo Sieny.

13. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

14.spev
    V druhom kruhu Očistca oslovia Danteho dve závistlivé duše z Romagne. Nasleduje jedna z najostrejších invektív proti Toskánsku v Božskej komédii. Dante narieka nad úpadkom šľachtických rodov.

14. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 15.spev
    Vergilius pokračuje v úvahách o závistnom ľudstve a o závisti ako hlavnej príčine úpadku sveta. Danteho zasiahne svetlo vychádzajúce z anjela. Dante je ako v snách. Ani nevie, ako prišiel o druhé P - peccatum (po latinsky hriech). Je očistený od závisti. S Vergiliom vstúpi do tretieho kruhu - do okružia hnevlivých duší. Proti nim sa valí dym. Dante má videnie s obrazmi miernosti.

15. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 16.spev
    Danteho oslepí hustý dym, ktorý sa valí z tretieho pásma. Tu sa očisťujú duše, ktorých ovládal na zemi hnev. Marco z Lombardie hovorí o príčinách úpadku sveta.

16. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

4.rozhovor: Preklad Božskej komédie
   Danteho Božská komédia je preložená takmer do všetkých jazykov. Významné svetové jazyky, ako angličtina, španielčina, francúzština a nemčina majú kompletné vydanie všetkých troch kantík: Peklo, Očistec a Raj, a to aj v niekoľkých verziách. Najbohatšie je zastúpená nemčina - tá má až 48 prekladov. Vo francúzštine prvý neúplný preklad pochádza už z konca 18.storočia, na začiatku 19.storočia vyšiel preklad v próze. Západné jazyky vôbec často využívali nerýmovanú formu. Aj Česi majú niekoľko verzií prekladových kompletov: najstarší od Jaroslava Vrchlického, niekoľko ráz vyšiel Bablerov preklad v spolupráci so Zahradníčkom, potom nerýmovaný preklad Karola Vrátného a v súčasnosti je to komplet Vladimíra Mikeša. Prvé pokusy o preklad Božskej komédie do slovenčiny pochádzajú z 2.polovice 19.storočia. Už sme o tom hovorili s Miroslavou Vallovou a Viliamom Turčánym a hovorili sme tiež o preklade Karola Strmeňa a Andreja Žarnova. V rozhlasovom Parnase počúvame Božskú komédiu v preklade Jozefa Felixa a Viliama Turčányho, ktorý je v odborných a umeleckých kruhoch vysoko cenený.
Dnes sa k prekladu vrátime. S doktorom Viliamom Turčánym si pripomenieme zásady, ktorých sa pri prebásňovaní pridŕžal a aké rébusy musel riešiť.

4.rozhovor - Preklad Božskej komédie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 17.spev
    Básnici putujú v temnom dyme, až napokon vyjdú do slnečného svetla. Dante vidí obrazy hnevu. Z čela mu zmizne tretie P a je tak zbavený tretieho hriechu. Vstúpi do štvrtého kruhu Očistca, kde sa tresce lenivosť.

17. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 18.spev
    Dante a Vergilius sú vo štvrtom kruhu Očistca, kde pykajú lenivci. Vergilius pokračuje vo svojom výklade o podstate lásky v duchu filozofie sv.Tomáša Akvinského. Všetky previnenia v Očistci spôsobuje nepochopenie lásky.

18. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

19.spev
    Anjel zmaže Dantemu štvrté P - štvrtý hriech - lenivosť. Pri východe slnka sa spolu s Vergiliom dostane do piateho kruhu Očistca, kde pykajú lakomci a márnotratníci. Tam stretáva dušu pápeža Hadriána V.

19. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


20.spev
    Básnici sú v piatom kruhu Očistca. Dantemu sa prihovorí tieň Uga Capeta - zakladateľa francúzskej kráľovskej dynastie. Za lakomstvo tu pykajú tiež ďalší francúzski králi: Karol z Valois, Karol II. z Anjou a Filip Pekný. Zemetrasenie ohlasuje oslobodenie jednej duše od hriechov.

20. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

5. rozhovor: Jozef Felix - komentátor a prekladateľ Božskej komédie
Danteho Božská komédia má zložitú štruktúru a architektúru. Vychádza z čísla 3 ako symbolu svätej trojice: Skladá sa z troch kantík: Pekla, Očistca a Raja, ktoré majú po 33 spevov, pričom prvá kantika o jeden spev viac a tak dohromady celé dielo tvorí 100 spevov, čo je ďalšie symbolické číslo. Pre toto dielo Dante špeciálne vynašiel tercínu - zjednodušene povedané trojveršie, ktoré má veľmi striktný pôdorys. Hovorili sme o tom minule s Viliamom Turčánym. Aj o tom, aké náročné je prekladať taliansky jedenásťslabičník, čiže hendekasylabus a takisto preniesť taliansky sylabický prozodický systém do sylabotónického systému v slovenčine. Jeho preklad v spolupráci s Jozefom Felixom vyšiel vo vydavateľstve Tatran postupne: Peklo v roku 1964, Očistec v roku 1982 a Raj v roku 1986. V rozhlasovom Parnase ho počúvame v interpretácii Štefana Bučka.

5.rozhovor - Jozef Felix, komentátor a prekladateľ Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 21.spev
    Dante žízniaci po pravde ako Samaritánka, kráča Očistcom ďalej. Pridá sa k nemu rímsky básnik Statius. Je to práve tá duša, ktorej oslobodenie od hriechov oznamovalo zemetrasenie. S veľkým obdivom a úctou spoznáva Vergilia. Básnici sú stále v piatom kruhu, kde pykajú lakomci a márnotratníci.

21. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 22.spev
    Anjel zotrie Dantemu z čela piate P - Dante je očistený od lakomstva aj márnotratnosti. V spoločnosti básnikov stále kráča Statius, veľký obdivovateľ Vergilia a pýta sa svojho vzoru, koho z gréckych a rímskych velikánov videl v Limbe. Ráno dôjdu všetci traja k šiestemu kruhu Očistca, kde pykajú duše za nestriedmosť.

22. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 23.spev
    Dante, Vergilius a Statius sú v šiestom kruhu Očistca, kde sú nestriedme duše. Tu stretne svojho priateľa Foreseho, ktorý spomína na svoju manželku Nellu Donati. Dante pomaly myslí na rozlúčku s Vergiliom. Úlohu veľkého básnika čoskoro prevezme Beatrice.

23. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 24.spev
    V šiestom kruhu Očistca duše pykajú za nestriedmosť. Bonagiunta z Lukky cituje začiatok Danteho kancóny v Novom živote, ktorá sa pokladá za manifest sladkého nového štýlu. Anjel zahladí krídlom predposledné Danteho P - peccatum (po latinsky hriech). Básnik je očistený od šiesteho hlavného hriechu - nestriedmosti.

24. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

  6. rozhovor: Viliam Turčány - prekladateľ a prebásňovateľ Božskej komédie
Iniciátorom prekladu Božskej komédie do slovenčiny bol dr. Július Paštéka. V roku 1956 oslovil literárneho vedca dr. Jozefa Felixa a predložil mu danteovský projekt. Július Paštéka o tom píše v knihe Dotyky s básnikom Dantem. Aby Felix Danteho lepšie poznal, preložil najprv Boccacciov Život Danteho a tiež La vita nuova, ktorú napísal Dante. Na spoluprácu básnickej časti Nového života Felix vyzval Viliama Turčányho, ktorý v sebe výnimočne spája literárneho vedca, prekladateľa i básnika. Danteho Nový život vyšiel v roku 1958 a stal sa symbolickým novým životom pre oboch. O 6 rokov - v roku 1964 - vyšlo Danteho Peklo, v roku 1982 Očistec, 1986 Raj. Prekladateľská spolupráca na dvoch kantikách sa ukázala ako ideálna. Po smrti Jozefa Felixa Viliam Turčány preložil tretiu kantiku Raj sám. Ako píše Július Paštéka, obdiv k veľkému Florenťanovi sprevádzal Felixa i na jeho poslednej rozlúčke, keď sa s ním jeho priatelia lúčili recitáciou z Danteho veľbásne. Na Felixovom náhrobku v Slávičom údolí v Bratislave je vytesaný Danteho výrok: „Jeho vôľa je môj pokoj.“ Jeho vôľa- teda vôľa Najvyššieho, čiže Boha.

6. rozhovor - Viliam Turčány, prekladateľ a prebásňovateľ Božskej komédie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 25.spev
    Dante sa v sprievode rímskych básnikov Vergilia a Statia blíži k siedmemu kruhu. Tu sa Očistcová hora zužuje do špica, ale ešte nie sú na samom vrchole. Z priepasti šľahajú plamene – trest pre duše, ktoré podľahli zmyselnej láske. Pred ňou má tiež chrániť hymnus sv.Ambróza. Dante sa pýta Statia, ako je to možné, že duše chudnú, hoci v Očistci už nemusia jesť.

25. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

  26.spev
    V siedmom kruhu na vrchole Očistcovej hory pykajú v ohni sodomiti a homosexuáli. Dantemu sa prihovorí básnik Guido Guinizelli, ktorého pokladajú za otca sladkého nového štýlu.  Dante v závere cituje verše najvýznamnejšieho provensálskeho trubadúra Arnauta Daniela.

26. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 27.spev
    Traja básnici sa ocitnú medzi Očistcom a Rajom. Anjel ich vyzve, aby vstúpili do očistných plameňov. Danteho strach premôžu Vergiliove slová, že ho čaká Beatrice. Potom sa spolu so Statiom na schodoch uložia k spánku, tak ako to káže zákon Očistcovej hory. Dantemu sa prisní sen o Lii a Ráchel.

27. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 28.spev
    Les Pozemského raja porovnáva Dante so slávnym píniovým hájom pri Ravenne na brehu Chiassi  (Kiasy). Správkyňou tohto miesta blaženosti je Matelda.  Vysvetlí Dantemu, prečo v Pozemskom raji, kde prvý človek vlastnou vinou pobudol iba sedem hodín – je vietor, voda, vlaha, hoci  tu neplatia prírodné zákony, ani poveternostné zmeny.  Tečie tu rieka zabudnutia Léthé a rieka Eunoé, ktorá obnovuje pamäť, ale len tých dobrých spomienok.

28. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 29.spev
    Dante kráča lesom za Mateldou, ktorá nabáda  básnikov, aby sa napili vody z rieky zabudnutia Léthé. Stromami sa prediera žiara a počuť krásnu melódiu.   Z diaľky sa k nim blíži procesia so  siedmimi svietnikmi-  24 starcov, štyri okrídlené zvieratá, voz ťahaný Nohom, - levom s orlími krídlami a orlou hlavou, s troma paniami po pravej, štyrmi po ľavej strane.   Pred Mateldou a básnikmi sprievod zastane.

29. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 30.spev
    Sedem hviezd - sedem svietnikov za sebou vedie celý sprievod. Sú to postavy Starého a Nového zákona. Medzi nimi kráľ  Šalamún zvolá: „Príď nevesta z Libanonu!“  V kvetnom kole sa zjaví Beatrice a Dante je dojatý ako v mladosti, keď o jej zjave písal v prvých kapitolách svojho Nového života.  Ani si nevšimne, že Vergilius už nestojí po jeho boku. Putovanie s ním sa skončilo. Ďalej – do Raja Vergilius  už nemôže.

30. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

31.spev
    Beatrice zahŕňa Danteho výčitkami, trpko ho kárajúc za jeho priestupky a  za lásku k  iným  ženám.  Je  mu ťažko, až upadne do bezvedomia. Preberie sa až v rieke Léthé a uzrie Mateldu, ktorá ho stále sprevádza.

31. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 32.spev
    Dante sa nemôže nasýtiť pohľadu na Beatricinu tvár. Mystický sprievod  sa pohne dopredu, Dante s básnikom Statiom a Mateldou kráčajú po boku voza. Prídu k stromu poznania,  pod ktorým Adam okúsil Evino jablko. Dante vidí ďalšie osudy cirkvi.

32. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

 33.spev
    Sprievod sa vzdiali a Beatrice sa s Dantem rozpráva osamote. Nesmie byť už pred ňou taký plachý a má sa na všetko pýtať. A keď sa vráti,  napísať o strome poznania, ktorý bol znovu olúpený. Ale treba ísť. Zostali iba štyria: Beatrice, Matelda, Dante a Statius. Blízko musí byť hranica Očistca. Je poludnie streda 13.apríla roku 1300. Cesta Peklom a Očistcom trvala 6 dní. Na siedmy deň je stanovený výstup do Raja. Danteho čaká ešte kúpeľ vo vodách rieky Eunoé.

33. spev Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

7. rozhovor: prednes Očistca z pohľadu interpreta Božskej komédie
Odznel záverečný 33.spev Očistca - druhej kantiky Božskej komédie. Projekt Parnas je zložitý tvar - nahrávame ho postupne v istých intervaloch, zväčša ročných. Takto sme nahrali oba Homérove eposy Ílias a Odysseia, Vergiliovu Eneidu a Ovidiove Metamorfózy. A rok nás delí tiež od nahrávky Pekla. Homéra a Vergilia recitoval Dušan Jamrich, Ovidia 15 našich špičkových hercov. Kompletnú Božskú komédiu - všetky tri kantiky Peklo, Očistec, Raj sme zverili Štefanovi Bučkovi -nášmu poprednému recitátorovi, členovi Činohry Slovenského národného divadla, ktorý umelecký prednes prednáša na Vysokej škole múzických umení.. Dnes so Štefanom Bučkom teda nadviažeme na náš rozhovor spred roka a pripomenieme si, v čom je prednes Danteho špecifický a aké sú trendy v interpretácii poézie dnes.

Štefan Bučko o prednese Danteho veršov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Staršie časti cyklu "Parnas" nájdete tu.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame