Dante Alighieri: Božská komédia - Peklo

Dante Alighieri: Božská komédia - Peklo

Galéria

Bucko-Stefan_01 turcany_viliam_a_vallo_stanislav vallova_miroslava_01 bucko-stefan-kusa-tana

Premiéra: 13.10.- 5.12. 2014 o 18:30 v Rádiu Devín.

Parnas - Čítanie kľúčových diel svetovej literatúry.
Danteho Božskú komédiu prirovnávajú ku gotickej katedrále. Nielen pre jej mohutnú architektúru. V bohatej symbolike a alegorických obrazoch je zakódovaná suma vedomostí stredoveku. Nachádzame v nej odkazy na zdroje kresťanské, antické i arabské. V Božskej komédii sa odráža historické podhubie nielen Danteho rodnej Florencie, či Ravenny, kde zomrel, ale tiež susedných toskánskych miest a napokon celej Európy. Božská komédia sa hmýri postavami, ktoré ovplyvňovali Danteho život od narodenia v roku 1265 až po smrť 1321. Božská komédia je predovšetkým o ceste za spásou ľudskej duše. Dante musí klesnúť na samé dno Pekla a vyjsť na vrchol Očistnej hory, aby sa dostal do Raja. Sprievodcom na púti záhrobím je Vergilius, na prahu Raja ho čaká Beatrice.

To všetko Dante pretavil do výnimočného básnického diela. Božskú komédiu napísal v tercínach - novej básnickej forme, ktorú sám vynašiel. Na číselnej symbolike je napokon založená kompozícia celého diela. Božská komédia je rozdelená na tri časti, tri kantiky Peklo, Očistec, Raj. Každá kantika má 33 spevov, pričom Peklo o jeden spev viac, aby tým naplnil ďalšie symbolické číslo 100. Toto dielo napriek tomu, že má intelektuálne rozmery, zľudovelo vďaka zrozumiteľnému jazyku. Dante Božskú komédiu napísal v toskánskom nárečí a vytvoril tak základ pre budúcu spisovnú taliančinu.

Božská komédia odznie v Rádiu Devín kompletná. Začíname Peklom.
34 spevov v interpretácii Štefana Bučka s komentárom Miroslavy Vallovej v rozhovore s Táňou Kusou. V 6 rozhovoroch na danteovskú tému budú diskutovať doktor Viliam Turčány, ktorý Božskú komédiu spolu s Jozefom Felixom preložil, a Stanislav Vallo. Hudobným spoločníkom bude Danteovská symfónia Franza Liszta.

Viac zaujímavých informácií o projekte si môžete vypočuť v rozhovore Jany Motyčkovej s Táňou Kusou a Štefanom Bučkom:

O Danteho Božskej komédii Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante patrí k najväčším svetovým básnikom. S Homérom a Vergiliom   tvorí vrchol poézie a spolu s nimi sa dostal na Parnas.  Táto trojica tróni na najvyššom mieste Parnasu v spoločnosti boha  Apollóna, deviatich Múz a  ďalších významných európskych  básnikov. Tak to môžeme vidieť na rovnomennom Raffaelovom obraze  vo Vatikánskych múzeách.  
Dante sa narodil v roku 1265,  Homér v polovici 8.storočia pred Kristom a Vergilius  roku 70 pred Kristom. To je fascinujúci časový oblúk.  Danteho od  Homéra delí   20 storočí, od  Vergilia   vyše 13 storočí. Ale tvorbou sú si rovnocenní. Danteho  kladú niektorí odborníci tiež  hneď vedľa Shakespeara.

Rozhovor 1 - Prečo Dante? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante  uprostred noci zablúdi v temnom lese. Za úsvitu sa pokúša z neho vyjsť, zamieri k vrchu ožiarenému slnkom, ale cestu mu skrížia tri šelmy – leopard, lev a vlčica. Ustupujúc pred nimi takmer padne do priepasti. Vtom sa mu zjaví tieň rímskeho básnika Vergília a  ponúkne mu zostup do Pekla - jediné východisko, ako sa cez Očistec dostať do Raja. Peklom a Očistcom ho povedie Vergílius, na prahu Raja naňho čaká Beatrice.

1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dante  sa obáva, že nie je hoden cesty, ktorú mu ponúkol Vergílius: aby spolu zostúpili do Pekla, skadiaľ ho rímsky básnik  cez Očistec prevedie do Raja, kde naňho čaká Beatrice . Vergílius  hovorí, že   Beatrice ho  za Dantem posiela sama. Dante sa vzchopí a obaja básnici vykročia k Peklu.

2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dante s Vergíliom prechádzajú pekelnou bránou. Vidia duše tých, ktorí vo svete nekonali ani dobro, ani zlo. A nie sú ani zatratení, ani spasení. Dôjdu k brehom rieky Acheron, cez ktorú prievozník Cháron preváža duše zavrhnutých. Zem sa zachveje, vyšľahne ohnivý blesk a Dante klesne v mdlobách.

3 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Danteho Božskú komédiu prirovnávajú ku gotickej katedrále. Nielen pre jej mohutnú architektúru. V bohatej alegoricko-symbolickej štruktúre je zakódovaná suma vtedajších vedomostí.    Nachádzame v nej odkazy na zdroje kresťanské,  antické, arabské a  stredoveké. V Božskej komédii  sa odráža historické podhubie nielen Danteho rodnej Florencie, či Ravenny, kde zomrel, ale  tiež susedných toskánskych miest  a  napokon  celej Európy. Božská komédia sa hmýri postavami, ktoré ovplyvňovali jeho život od narodenia v roku  1265 až po smrť 1321. Ako na to upozornil dr.Viliam Turčány, kronika prvý raz vstúpila do poézie.
To všetko Dante pretavil do výnimočného básnického diela.   Božskú komédiu napísal v tercínach -  novej básnickej forme, ktorú sám vynašiel. Na číselnej symbolike je napokon  založená kompozícia celého diela. Božská komédia je rozdelená na tri časti, tri kantiky Peklo, Očistec, Raj. Každá kantika má 33 spevov, pričom Peklo o jeden spev viac, aby tým naplnil ďalšie symbolické číslo 100. Toto dielo napriek tomu, že má intelektuálne rozmery,  zľudovelo vďaka zrozumiteľnému jazyku. Dante Božskú komédiu napísal v toskánskom nárečí a vytvoril tak základ pre budúcu spisovnú taliančinu.

Rozhovor - Prečo Dante? časť 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante precitne z mdlôb.  Nevie, ako sa dostal cez rieku Acheron na okraj pekelnej priepasti. S rímskym básnikom Vergíliom zostúpi do prvého kruhu – do Limbu, kde sú duše tých, ktorí zomreli bez krstu, bez pravej viery, ale žili cnostne. Medzi nimi tiež štvorica slávnych starovekých básnikov - Homér, Horácius, Ovídius a Lucanus. Zdravia  Vergília, ktorý tu takisto býva.

4 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Pri vchode do druhého kruhu Pekla stojí Mínos, súdi duše hriešnikov a určuje im trest. Krútňava uprostred kruhu unáša smilníkov a chlípnikov a tých, ktorí boli zmyselní. Dante hovorí s Francescou da Rimini a jej švagrom Paolom Malatestom. Potom omdlie.

5 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante sa preberie z mdlôb a vidí, že je v treťom kruhu Pekla. Cerberus tu dozerá na tých, ktorí zhrešili obžerstvom a nenásytnosťou a padá na nich špinavý dážď.  Dantemu sa prihovorí  Florenťan Ciacco.

6 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vstup do  štvrtého kruhu Pekla stráži Pluto. Sú tu lakomci a márnotratníci, ktorí  váľajú proti sebe ťažké balvany. Vergílius poučuje Danteho o Fortúne. Potom obaja básnici zostúpia do piateho kruhu, kde v močiari Styx  trpia ďalší hriešnici.

7 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Danteho a Vergília preváža cez močiar Styx Flegyas. Cestou stretnú Florenťana Filipa Argentiho. Pristanú pod hradbami mesta Dis , no  diabli pred nimi uzavrú brány.

8 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pod hradbami mesta Dis diabli pred Dantem a Vergíĺiom uzavreli  brány. Dante je zdesený, darmo ho Vergílius utešuje. Napokon priletí posol z neba, prútikom otvorí bránu a diablov umlčí. Básnici vstúpia  na cintorín, kde v hroboch, z ktorých šľahajú plamene, horia kacíri.  Ocitnú sa v šiestom kruhu Pekla.

9 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Na cintoríne v šiestom kruhu Pekla v hroboch horia kacíri. Z jedného hrobu Danteho osloví Florenťan Farinata degli Umberti . Vášnivo s ním diskutuje o politike Florencie a predpovedá Dantemu skoré vyhnanstvo. Z toho istého hrobu sa vynorí Cavalcante Cavalcanti a pýta sa na svojho syna Guida. Dante sa potom  s Vergíliom vyberie k okraju siedmeho kruhu Pekla.

10 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Aby si zvykli na smrad stúpajúci z najhlbšieho Pekla, Dante a Vergílius sa uchýlia do závetria jednej z hrobiek, v ktorých horia kacíri. Vergílius hovorí, že musia prekonať ešte tri kruhy Pekla.  V siedmom kruhu sú násilníci, v  ôsmom sú klamári  a v   deviatom kruhu sú zradcovia.

11 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a  Vergílius zostúpia  po úbočí stráženom Minotaurom a zastanú na brehu rieky vriacej krvi. Sú  v prvom pásme siedmeho kruhu, kde trpia násilníci, ktorí sa prehrešili na živote a majetku svojho blížneho. Strážia ich kentauri, ktorým velí Chirón. Ten zverí Danteho a Vergília kentaurovi Nessovi. Nessus ukáže básnikom niektorých hriešnikov a Danteho na chrbte prenesie cez krvavú  rieku.

12 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhovor č. 3 - Doba Danteho

Rozhovor č. 3 - Doba Danteho Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a  Vergílius vstúpia do druhého pásma siedmeho kruhu Pekla. Ocitnú sa v desivom lese, kde Harpye požierajú listy   stromov, v ktorých sú uväznené duše samovrahov. Pier della Vigna hovorí, prečo si vzal život a ako duše vchádzajú do stromov. Čierne psy prenasledujú duše tých, ktorí premrhali svoje majetky.

13 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a  Vergílius prídu na rozhranie lesa a horľavej piesčitej pláne. Do tretieho pásma siedmeho kruhu Pekla, kde sú trestaní násilníci proti Bohu, prírode a proti práci.   Nad krvavou riečkou, tečúcou z lesa do piesčin, Vergílius vysvetľuje Dantemu, odkiaľ vyvierajú vody Pekla.

14 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius prechádzajú po brehu potoka nakríž piesčinou. Stretnú sa s Brunettom Latinim (Latýnym), ktorý takisto ako Florenťan Farinata  predpovedá Dantemu vyhnanstvo.

15 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Na okraji tretieho pásma siedmeho kruhu, odkiaľ rieka Flegeton padá do ôsmeho kruhu, Dante a Vergílius stretnú ďalších sodomitov, medzi nimi aj Florenťanov. Vergílius hodí do priepasti povraz, ktorým bol opásaný Dante, a z hlbín sa vynorí príšera.

16 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhovor č.4 - Doba Danteho

Doba Danteho Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ôsmy  kruh Pekla stráži  Geryon. Vergílius ho prehovára, by ho spolu s Dantem zniesol do tohto kruhu, v ktorom sú trestaní klamári najrozličnejšieho druhu. Dante sa rozpráva so skupinkou úžerníkov, chúliacou  sa v ohnivom daždi.  Potom nasadne na Geryona a spolu s Vergíliom na chrbte šelmy zletia temnou stržou. 

17 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius sú v ôsmom kruhu Pekla. Je to okrúhla pláň, zvažujúca sa do stredu zeme, rozdelená na desať okruží alebo žľabov , ponad  ktoré sa klenú skaliská ako mosty. Uprostred je obrovská okrúhla studňa, ktorej dno tvorí deviaty kruh Pekla. V prvom žľabe ôsmeho kruhu sú podvodníci a zvodcovia žien, v druhom lichotníci a kupliari.

18 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius sa dostali do tretieho žľabu  ôsmeho  kruhu Pekla. Tu sú ďalší hriešnici  - svätokupci. Uväznení v dierach  hlavou dolu a nohy im olizuje  plameň. Na dne žľabu Dante hovorí s pápežom Mikulášom III.

19 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Vo štvrtom žľabe  ôsmeho  kruhu Pekla sú veštci, mágovia a astrológovia, ktorí chceli vidieť priďaleko.  Teraz kráčajú pospiatky a tváre majú obrátené dozadu. Vergílius ukazuje Dantemu veštkyňu Mantó a rozpráva, ako vzniklo mesto Mantova. 

20 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V piatom žľabe  ôsmeho  kruhu Pekla sa vo vriacej smole kúpu úplatkári, ktorí kupčili s verejnými úradmi. Diabli, ktorí ich strážia, sa obracajú nevraživo na Danteho a Vergília. Vergílius ich však skrotí a desať diablov sprevádza básnikov k šiestemu žľabu.

21 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius idú za sprievodu diablov do šiesteho žľabu ôsmeho kruhu Pekla. Cestou diabli chytia hriešnika, ktorý vystrkuje hlavu zo smoly. Chcú ho mučiť, on im však ľstivo unikne. Diabli sa začnú vadiť a dvaja z nich, keď  ho chcú dohoniť, sami spadnú do smoly.

22 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius pokračujú na ceste sami. Vrhnú sa do šiesteho žľabu, aby unikli diablom. Nájdu tam pokrytcov, ktorí ťažko kráčajú v pozlátených olovených plášťoch. Na zemi na kríži leží Kaifáš.

23 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius vylezú po troskách mosta na breh nad siedmym žľabom.  V žľabe sa  hmýria hrozné plazy a pomedzi ne pobehujú zlodeji. Jeden z hriešnikov, uhryznutý hadom, zhorí na popol a hneď  z popola znovu vstane v pôvodnej podobe. Je to Danteho nepriateľ Vanni Fucci.

24 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius sú v siedmom žľabe ôsmeho kruhu Pekla, v ktorom pykajú zlodeji medzi hadmi.  Danteho nepriateľ Vanni Fucci urazí Boha obscénnym gestom a vyvolá hnev hadov i obra Caca. Aj ďalších Florenťanov uhryznú hady, čo spôsobí  premenu týchto zatratencov.

25 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhovor č.5 - Preklad  Danteho Božskej komédie

Rozhovor 5 - Preklad Danteho Božskej komédie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante ironicky chváli Florenciu, že medzi zlodejmi našiel päť urodzených Florenťanov. Spolu s Vergíliom príde k ôsmemu žľabu ôsmeho kruhu Pekla, kde v plameňoch horia zlí radcovia -tí, ktorí ľsťou uškodili druhým. Medzi nimi je tiež Ulyxes, čiže Odysseus.

26 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius sú v ôsmom žľabe ôsmeho kruhu Pekla, kde v plameňoch horia zlí radcovia - tí, ktorí ľsťou uškodili druhým. Medzi nimi je tiež Ulyxes, čiže Odysseus, ktorý predtým vyrozprával Dantemu, ako zahynul na poslednej plavbe. V ďalšom plameni horí Guido Montefeltro , ktorý zo zatratenia viní pápeža Bonifáca VIII.

27 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius sú v deviatom žľabe ôsmeho kruhu Pekla, kde diabol mečom mrzačí  rozsievačov všetkých rozkolov. Medzi nimi je Mohamed, Pier da Medicina a Bertran de Born, ktorý nesie v ruke vlastnú useknutú hlavu.

28 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante sa s Vergíliom rozpráva o svojom príbuznom, ktorý je za trest v deviatom žľabe ôsmeho kruhu Pekla. Potom básnici prídu na most klenúci sa nad  desiatym žľabom. V tomto žľabe sú falšovatelia kovov. 

29 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

V desiatom žľabe ôsmeho kruhu Pekla  sú ďalší falšovatelia. Predtým sa Dante a Vergilius stretli s falšovateľmi kovov, teraz sú to falšovatelia osôb – teda tí, čo sa vydávali za niekoho iného, potom falšovatelia peňazí alebo peňazokazci a napokon falšovatelia slova.

30 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Básnici  opúšťajú  desiaty žľab ôsmeho kruhu Pekla. Dante ťažko nesie Vergíliove výčitky, že so záujmom počúval zatratencov s falošným jazykom.  Smerujú k pekelnej šachte, k onej  studni uprostred Zložľabov. Počuť trúbenie na roh, pred vchodom do najhlbšieho Pekla sa týčia kontúry obrov. Vergílius prehovorí Antea, aby básnikov zniesol na dno studne.

31 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius sú v deviatom – najhlbšom kruhu Pekla. Dno studne tvorí zamrznuté jazero  Kokytos. V štyroch pásmach sú zamrznutí zradcovia. Prvé pásmo sa volá Kaina a tu sú zradcovia pokrvných príbuzných. V druhom pásme – Antenore  trpia zradcovia vlasti.

32 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Dante a Vergílius sú v  deviatom - najhlbšom kruhu Pekla. Tu na dne studne v  zamrznutom jazere  Kokytos v štyroch pásmach trpia zradcovia. Básnici už prešli Kainu – tak sa volá prvé pásmo, kde sú zradcovia pokrvných príbuzných. Teraz sú v druhom pásme – Antenore, kde   trpia zradcovia vlasti, a prichádzajú do tretieho pásma – Ptolomea, kde odpykávajú svoj trest zradcovia hostí.

33 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Koruhvy kráľa Pekla prichádzajú – básnici sa blížia k poslednému pásmu pekelného dna, ktoré sa volá Judekka. Celí zamrznutí v ľade sú tí, čo zradili božskú autoritu.  V strede zeme po pás zamrznutý v ľade stojí Lucifer, z jeho troch tlám trčí Judáš, Brutus  a Cassius. Vergílius vezme Danteho do náručia, vylezie po Luciferovej srsti, minie stred Zeme a básnici stúpajú  k Očistcu: konečne opäť uzrú hviezdy.

34 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Rozhovor 6. Prvú kantiku Božskej komédie recitoval Štefan Bučko – člen Činohry Slovenského národného divadla, náš popredný recitátor, ktorý umelecký prednes prednáša na Vysokej škole múzických umení. Menej známe je, že Štefan Bučko je tiež autorom básnickej zbierky Tušené ostáva v tieni. A takto nazval svoj recitál v Modrom salóne Slovenského národného divadla. 

Rozhovor 6 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Táňa Kusá

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame